شرکت شرط بندی ورزشی با بخش فارسی ITGBets

- بخش فارسی و راهنمای فارسی هم هست
- ضرایب خوب، همتچنین شرط بندی بر لیگ فوتبال ایران
- امکان برداشت و شارژ از طریق وب مانی، مانی بوکرس، لیبرتی و غیره. همچنین امکان شارژ *ساب ریالی از طریق همکار
- بنوس بابت سپارده اولیه 25% تا صد دلار
- شرط *د اقل 1 دلار
- نوی های ورزش :
فوتبال
تنیس
بسکتبال
والیبال
رگبی
فوتبال امریکا
بکس
هندبال

- برنامه هکاری پرسود برای کسانی که آمادگی همکاری دارد

www.itgbets.com