Dịch vụ vệ sinh công nghiệp thấy rằng sau khi sử dụng 1 thời gian, 2 đầu bóng đèn tuưp thường bị đen, làm giảm độ sáng của đèn, đ́ều đó cho thấy đèn sắp hết thời hạn sử dụng. Nếu ta tháo bóng đèn, quay ngược trục dây (dây điện nối giữa 2 đầu bóng đèn) của đèn lại, tức đảo ngược cực tiếp xúc của bóng đèn, tuổi thọ của đèn sẽ tăng lên gấp đôi.

Cách làm của các nhân viên vệ sinh chung cư như sau: Tháo tăc te xuống, bỏ vỏ nhôm ra, cắt bỏ tụ đi, hàn rời 1 đầu tiếp xúc vào đèn bất kỳ của tắc te, nối liền với bóng đèn 2 cực, rồi đậy hộp ngoài vào là xong. Chú ư không được đấu nhầm cực đèn. Với cách này, dù điện yếu đến mức 180v cũng chỉ trong ṿng 10 giây là đèn sáng. Ngoài ra, chúng tôi c̣n nhận vệ sinh công nghiệp quận 1.