X hội ngy cng pht triển, v thế trẻ được chăm sc kĩ, đầy đủ, chu đo, qua đ gip trẻ pht triển khỏe mạnh v thng minh hơn. Nếu như bạn định hướng tốt cho trẻ ngay từ những thng đầu đời đ sẽ l tiền đề để trẻ pht triển sau ny. V vậy cha mẹ cần quan tm tới cc tr chơi để b thng minh hơn, gio dục cho b ngay từ cn b.
Cc tr chơi bạn nn chơi với b l:


Lựa chọn mu sắc: chỉ cần vi nguyn liệu rất đơn giản như một số mu nước, bt vẽ, giấy v khăn để lau khi tr chơi kết thc. Để chơi bạn hy hỏi b yu thch mu sắc no, sau khi b lựa chọn xong bạn hy vẽ những bn tay hay chn nhỏ xinh bằng mu b đ chọn, sau đ lại vẽ ra giấy mu b vừa chọn v hỏi b đ l mu g. Sẽ c nhiều kĩ niện giữa bạn v b khi chơi tr chơi ny.


Sắp xếp đồ chơi theo kch cỡ: một tr chơi để b thng minh hơn, pht triển khả năng tư duy hơn. Để chơi bạn hy hỏi b trng b như thế no? Sau đ ni i b lớn qu!. Sau đ bạn hy mở rộng khi niệm về kch cỡ bằng cch chỉ vo cc vật c kch cỡ khc. Bạn c thể đặt cc đồ chơi hay bộ xếp hnh c kch cỡ khc nhau theo thứ tự lớn đến b v ngược lại.


Xếp v ghp hnh: đy l tr chơi c thể dạy con bạn rất tốt, cho b kiến thức về kch cỡ v hnh khối. bạn c thể phn loại cc vật tương tự như nhau, đy l cch đơn giản nhất để giới thiệu cho trẻ về khi niệm kch cỡ v hnh khối.


Vỗ tay: vỗ tay gip v biết về cc khi niệm nhịp điệu, cc hnh mẫu, đồng thời b c thể đon được điều g sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn c thể bật nhạc ln v vỗ tay cng b, cũng c thể mua cho b một bộ trống để b g. Để b kch thch với một việc g đ bạn cũng c thể g theo nhịp để hấy dẫn b hơn. Tr chơi ny cn kch thch ngn từ v gip b pht triển cơ tay hơn.


Sau đy l vi hướng dẫn chơi để b thng minh hơn, bạn c thể cho b chơi để b pht triển được cc kĩ năng, chơi, ni, tay chn, cc gic quan đồng thời gip pht triển tư duy, tr no.