Phụ kiện cửa la knh Hafele 10mm
940.60.023 Bộ phụ kiện kẹp knh 100/G 1 bộ
941.02.022 Bnh xe trượt knh bn tri 1 ci
941.02.023 Bnh xe trượt knh bn phải 1 ci
940.42.041 Chận bnh xe ( 2 ci)
940.43.032 Cờ l siết 1 ci