Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển tr* tưởng tượng v* khả năng cảm nh*n của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì m*u xám v* rất l* cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng m* nó còn có thể l* nhựa đường nữa, thế còn cái gì m*u v*ng, v* ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể l* đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ ph*a cuối lớp:
- Hmmm...
wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay

Cô giáo:
- Em đứng lên ngay.
Vova:
- Thế em hỏi một câu được không?
Cô giáo th*n trọng:
- Em th* nói đi!
- Thế cái gì trước khi cho v*o miệng thì nó cứng, thẳng v* khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo v* ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt d*y, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu v*o mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể l* kẹo cao su nữa!
wap tai game,tai game hay


wap tai game,tai game hay