game crack|wap game,tai game hay|game crack,tai game hay|tai game hay,tai game hay}
wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay


wap hay,tai game hay

1. Cán bộ lãnh đạo
Một đám cảnh sát v* tr*t tự chợ đang l*p biên bản tạm giữ một người đ*n b* vì tội dùng đòn gánh chống lực lượng liên ng*nh.
Một người đ*n ông dáng đường bệ đi v*o:
- N*y, các c*u thả b* n*y ra, trả h*ng cho người ta
Cảnh sát 1:
- B* n*y đã bán h*ng không đúng nơi quy định lại chống người thi h*nh công vụ. Bắt giữ l* đúng người đúng tội, đúng quy định pháp lu*t, thả l* thả thế n*o. À…*..m* bác l* ai đấy.
- Tôi l* cán bộ lãnh đạo đây. Các c*u biết không, b* n*y một vai gánh cả gia đình v* chỉ trông v*o gánh hoa quả m* sống thôi đấy. Các c*u cần phải có lương tâm chứ.
Cảnh sát 2:
- Dạ, nhưng mụ n*y ghê gớm lắm sếp ạ, ai cũng bán rong thế thì Ban quản lý lấy đâu ra tiền nộp lên bây giờ.
Cảnh sát 3:
- Giữ ông n*y lại, kiểm tra giấy tờ xem n*o. Cán bộ cái con khỉ gì.
Quả nhiên ông “sếp” n*y chỉ l* thợ s*a đồng hồ chứ chẳng phải sếp n*o hết. Cảnh sát 1 v* 2 phục lắm hỏi:
- Sao c*u giỏi thế, l*m thế n*o biết lão kia không phải l* cán bộ lãnh đạo ?
- Hì, giỏi gì đâu, chịu khó nghĩ một tý biết ngay m*. Thời nay l*m đéo gì có thằng cán bộ lãnh đạo n*o biết thương dân. Lão nói đến “lương tâm” l* tao biết ngay lưu manh giả danh cán bộ rồi.
- Ờ, m*y nói có lý th*t. Nhưng cũng có cán bộ lãnh đạo có lương tâm đấy chứ, cán bộ thì có ba, bảy đường cán bộ.
- M*y dốt bỏ mẹ. Cán bộ lãnh đạo có lương tâm l* cán bộ đã hạ cánh an to*n rồi, no rồi, kiếm tý lương tâm cho nó đẹp cái mặt tiền thôi. Còn đương chức đương quyền m* có lương tâm thì mua chó thế n*o được biệt thự, xe hơi, l*m sao bao bồ nh* với chân d*i. Các c*u còn phải học hỏi nhiều.