Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất

KỸ THUẬT SO*N THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯ*NG M*I, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP

Cuốn sách bao gồm các nội dung ch*nh sau:

-Phần thứ nhất. Kỹ thu*t soạn thảo v* ký kết hợp đồng.

-Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng

-Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu: mua bán, tặng cho t*i sản, cổ phiếu, nh* ở, đất đai, chuyển giao công nghệ

-Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng chuyển quyền s* dụng, ủy quyền, thuê, cho thuê, cho mượn t*i sản, bất động sản, tác phẩm, công nghệ, nhượng quyền thương hiệu

-Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng

-Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

-Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng ngoại thương

-Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm, vay, cho vay

-Phần thứ ch*n. Mẫu hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm

-Phần thứ mười. Mẫu văn bản đăng ký kinh doanh, th*nh l*p doanh nghiệp, chứng nh*n đủ điều kiện đăng ký kinh doanh

-Phần thứ mười một. Mẫu về mua, in, cấp hóa đơn

-Phần thứ mười hai. Mẫu quy trình tuyển nhân sự.

-Phần thứ mười ba. Mẫu quy trình th* việc, học việc.

-Phần thứ mười bốn. Mẫu quy trình đ*o tạo bên ngo*i.

-Phần thứ mười lăm. Mẫu nghỉ phép, nghỉ việc riêng.

-Phần thứ mười sáu. Mẫu quy chế lương.

-Phần thứ mười bảy. Mẫu quản lý giờ lao động

-Phần thứ mười tám. Mẫu đánh giá công việc

-Phần thứ mười ch*n. Mẫu quy chế bổ nhiệm

-Phần thứ hai mươi. Mẫu quy trình nghỉ việc

-Phần thứ hai mươi mốt. Mẫu quy chế khen thưởng

-Phần thứ hai mươi hai. Mẫu quy chế kỷ lu*t

-Phần thứ hai mươi ba. Mẫu quy trình hoạch định nhân sự

-Phần thứ hai mươi bốn. Mẫu quy định quản lý khách v* nhân viên ra v*o cổng-

Phần thứ hai mươi lăm: Mẫu quản lý t*i sản

Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những tư liệu bổ *ch cần thiết. Trong quá trình sưu tầm v* hệ thống hoá không tránh khỏi những sai sót nhất định, rất mong nh*n được ý kiến đóng góp từ bạn đọc để những lần tái bản sau ho*n thiện hơn!

Sách d*y 680 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn