TRƯỜNG Đ*I HỌC THƯ*NG M*I
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN
Đ*I HỌC CHÍNH QUY NĂM 2012

1. Ng*nh đ*o tạo:
- Hệ trung cấp: Ng*nh Kế toán, quản trị kinh doanh
- Hệ Cao đẳng: Ng*nh Kế toán, Quản trị kinh doanh
2. Thời gian đ*o tạo:
- Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm
- Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm
- Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học ch*nh quy. Bằng tốt nghiệp do Trường đại học thương mạicấp.
- Thời gian học v*o các giờ h*nh ch*nh trong ng*y từ thứ 2 đến thứ 6.
3. Hồ sơ dự thi:
1. Phiếu đăng ký dự thi liên thông (theo mẫu của Trường ĐH Thương mại).
2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp v* Bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng
3. Giấy xác nh*n thời gian công tác (theo mẫu) đối với th* sinh tốt nghiệp hạng trung bình.
4. Giấy chứng nh*n ưu tiên (nếu có).
5. 05 ảnh 4x6; 4 ảnh 3x4
6. 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên v* địa chỉ người nh*n.
4. Đối tượng tuyển sinh:
- Từ Trung cấp lên Đại học: - Đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đúng chuyên ng*nh đạo tạo v* có thời gian l*m việc gắn liền với chuyên môn được đ*o tạo từ 3 năm trở lên t*nh đến ng*y dự thi ( tốt nghiệp từ năm 2010 trở về trước ).

- Từ Cao đẳng lên Đại học:Đã tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ng*nh đ*o tạo, - Tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi ngay, - Tốt nghiệp loại TB v* TBK có thời gian l*m việc gắn liền với chuyên môn được đ*o tạo từ 1 năm trở lên t*nh đến ng*y dự thi (tốt nghiệp năm 2011 trở về trước).
5. Môn thi tuyển đầu v*o:
NGÀNH KẾ TOÁN:
-Từ Cao đẳng lên Đại học:nguyên lý kế toán, Kế toán t*i ch*nh.
-Từ Trung cấp lên Đại học:Toán, Hóa v* Nguyên lý kế toán.
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH:
-Từ Cao đẳng lên Đại học: Marketing căn bản, Quản trị học.
6. Thời gian ôn v* thi tuyển:
- Bán v* nh*n hồ sơ từ 01/09/2012
- Dự kiến ôn thi v* thi tuyển 25/10/2012
7. Địa điểm học t*p: tại trường ĐH Thương mại hoặc các điểm đ*o tạo của trường
Ghi chú:
- Thời gian học v*o các giờ h*nh ch*nh trong ng*y từ thứ 2 đến thứ 6.
- Tốt nghiệp được cấp bằng đại học ch*nh quy. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Thương mại cấp.
8. Nơi bán v* tiếp nh*n hồ sơ:
CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG TUYỂN SINH HỢP TÁC VÀ ĐÀO T*O
Địa chỉ : Số 19 - Ngõ 90- Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - H* Nội
Điện Thoại : 0169.695.0083 ( Cô Duyên - P.Tuyển Sinh)
0169.982.1266 - 0917563777( Thầy Diệu - P. Đ*o Tạo )
Email: hoangduyen.edu <mailto:[email protected]>@gmail.com
Yahoo : daotao_lienthong