, DT đất 485m2 . th*ch hợp xây cao ốc căn phòng . Bán 115ty . LH: Phu 0903107100Mặt tiền Hồ Con Rùa
Mặt tiền hồ con rùa
Hồ con rùa thu*n tiện kinh doanh , Văn Phòng , khách sạn , dịch vụ ....
[img]file:///C:/Users/phu/AppData/Local/Temp/Rar$EX12.618/buildings-sky/html/images/0a1fcaecb0622054ed978418c7a1998b.jpg[/img]Mặt tiền hồ con rùa