Bổn trang xin trân trọng thông báo tới quý đồng đạo nội dung các sự kiện đua TOP nh*n thưởng tại máy chủ Ngọc Đỉnh.


Trang chủ: http://thangioi.tik.vn
Diễn đ*n: T*I ĐÂYThời gian:


Phần thưởng d*nh cho các sự kiện:Chúc quý đồng đạo có nhiều niềm vui trên h*nh trình bôn tẩu Thần Giới.