TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG Đ*I HỌC ĐIỆN LỰC
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012
(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

Liên thông Đại học ]Trường Đại học Điện Lực tuyển sinh hệ đ*o tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2012 như sau:

1. NGHÀNH ĐÀO T*O:
- Kế Toán
- Điện
- Công Nghệ Thông Tin
- Công Nghệ Tự Động
-Cơ kh*
- -Quản trị kinh doanh
2Liên thông Đại học ]. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Ch*nh Quy, Nghề, CĐ Hợp Tác…đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB v* TB Khá)
- Th* sinh dự thi phải tốt nghiệp chuyên ngh*nh gần với ngh*nh đăng ký dự thi
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 Hệ TC lên ĐH : thi Toán, Lý, môn Chuyên Ngh*nh
3.2 Hệ CĐ lên ĐH : thi 2 môn Chuyên Ngh*nh
4. HỒ S* TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nh* trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nh*n tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 3x4
5. THỜI GIAN ĐÀO T*O:
5.1 Th* sinh thi TC lên ĐH: Thời gian đ*o tạo 2,5 năm
5.2 Th* sinh thi CĐ lên ĐH: Thời gian đ*o tạo 1,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Ch*nh Quy, bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Điện Lực cấp
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO T*O:
Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội - Số 10 Nguyễn Trường Tộ, HN
7. THỜI GIAN NHẬN HỒ S*:
Đợt 1: Nh*n hồ sơ từ 07/2012; Dự Kiến ôn t*p : 08/2012; Dự kiến thi tuyển: 09/2012
Đợt 2: Nh*n hồ sơ từ 09/2012; Dự Kiến ôn t*p : 10/2012; Dự kiến thi tuyển: 11/2012

8. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ S*:

TRƯỜNG TƯ THỤC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
C* SỞ ĐÀO T*O - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Phòng Tuyển Sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nh* 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, H* Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Qu*n Ba Đình)
Mobile: 0946882233
Liên hệ: Thầy Dũng - Giáo viên chủ nhiệm (gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để đăng ký ôn t*p v* dự thi)
………………………………………… ………………………………
Ghi chú:
- Thời gian học v*o các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ng*y T7, CN
- Tạo điều kiện thu*n lợi cho những th* sinh tham gia dự thi
- Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội l* 1 trong những đơn vị được phép tuyển sinh v* tổ chức đ*o tạo hệ liên thông Đại học Ch*nh Quy
Ngo*i ra, Th* sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của nh* trường tại trang web <http://lienthongdaihoc.tk> hoặc <http://tuthuchanoi.tk>
Tags: lien thong, dai hoc, ke toan, hoc toi, chinh quy
Các chương trình tuyển sinh liên thông khác:
- Liên thông Đại học năm 2012
- Liên thông Trung Cấp lên Đại học năm 2012
- Liên thông Cao Đẳng lên Đại học năm 2012
- Liên thông Bằng Nghề lên Đại học năm 2012
- Liên thông Trái Ng*nh lên Đại học năm 2012