hient ĐÀO T*O SỮA CHỮA ĐIỆN THO*I DI DỘNG THIÊN TÂM MOBILE

* SỮA CHỮA ĐIỆN THO*I

* THỰC HÀNH LÀM CHÂN IC
* THỰC HÀNH THÁO ĐÓNG IC
* THỰC HÀNH CÂU DÂY ĐỒNG
* THỰC HÀNH XỬ LÝ SỰ CỐ ĐỨT M*CH VÀ ĐỨT CHÂN TRÊN BOARD
* THỰC HÀNH XỬ LÝ IC KEO
* THỰC HÀNH XỬ LÝ LINH KIỆN NHỎ
* THỰC HÀNH ĐO Đ*C(XUNG ĐIỆN ÁP, ỔN ÁP NGUỒN, DAO ĐỘNG M*CH CHỦ 26MHZ, 13MHZ, DAO ĐỘNG TH*CH ANH 32,768KHZ, TỔNG TRỞ NGÕ VÀO, KIỂM TRA THÔNG M*CH, ĐỨT M*CH)
* THỰC HÀNH CẤP NGUỒN(PIN 3 CHẤU, PIN 4 CHẤU, )
* THỰC HÀNH KIỂM ĐỊNH IC NGUỒN(KIỂM TRA ÁP THƯỜNG TRỰC, ỔN ÁP NGUỒN NUÔI, XUNG ĐIỆN ÁP DAO ĐỘNG, LỆNH MỞ NGUỒN)
* THỰC HÀNH KIỂM ĐỊNH IC TRUNG TẦN(KIỂM TRA DAO ĐỘNG MASTERCLOCK 26MHZ, 13MHZ, KIỂM TRA KHẢ NĂNG BẮT SÓNG CỦA IC TRUNG TẦN.
* THỰC HÀNH DẪN SÓNG, KIỂM TRA MẤT THU TRƯỚC TRUNG TẦN, KIỂM TRA MẤT THU SAU TRUNG TẦN, KIỂM TRA KÍN M*CH NGUỒN & TRUNG TẦN)
* THỰC HÀNH KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO IC TRUNG TẦN(VSYN1- VSYN2- VTX- VRX- SHF900MHZ)
* THỰC HÀNH THẨM ĐỊNH VẬN HÀNH CỦA IC VI XỬ LÝ (IC CPU), KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG KÍN M*CH NGUỒN - TRUNG TẦN - CPU, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CPU- CCONT C/S- COBBA C/S- SRAM1 C/S - RD- WR
* THỰC HÀNH THẨM ĐỊNH IC NHỚ FLASH/ROM (KHẢ NĂNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU, KHẢ NĂNG TRUY XUẤT DỮ LIỆU MCU-D0)
* THỰC HÀNH LÊN BOARD 8250 HÒAN CHỈNH(TỪNG BƯỚC KIỂM TRA, ĐÓNG TẤT CẢ CÁC IC LIÊN QUAN LÊN BOARD TỤ- THÀNH BOARD HÒAN CHỈNH, VẬN HÀNH ĐƯỢC.
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN MẤT RUNG/ MẤT CHUÔNG
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN MẤT ĐÈN MÀN HÌNH/ ĐÈN BÀN PHÍM
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN NÓI KHÔNG NGHE/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN LIỆT PHÍM / TREO MÁY
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN TRẮNG MÀN HÌNH
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN KHÔNG NHẬN SIM CARD
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN MẤT SÓNG HÒAN TÒAN
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN SÓNG YẾU
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN RỚT SÓNG
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN KHÔNG S*C ĐƯỢC
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN MẤT NGUỒN
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN CH*M TRƯỚC NGUỒN
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN CH*M SAU NGUỒN


GIAI ĐO*N II: NÂNG CAO
THỜI GIAN: 1THÁNG(05 BUỔI/ TUẦN)

NỘI DUNG:
* XỬ LÝ SỰ CỐ HƯ HỎNG TRÊN MÁY DCT4
* THỰC HÀNH KIỂM ĐỊNH IC NGUỒN(UEM)(KIỂM TRA ÁP THƯỜNG TRỰC, ỔN ÁP NGUỒN NUÔI, XUNG ĐIỆN ÁP DAO ĐỘNG, LỆNH MỞ NGUỒN)
* THỰC HÀNH KIỂM ĐỊNH IC TRUNG TẦN-MJOLNER, HELGO)(KIỂM TRA DAO ĐỘNG MASTERCLOCK 26MHZ, KIỂM TRA KHẢ NĂNG BẮT SÓNG CỦA IC TRUNG TẦN.
* THỰC HÀNH DẪN SÓNG, KIỂM TRA MẤT THU TRƯỚC TRUNG TẦN, KIỂM TRA MẤT THU SAU TRUNG TẦN, KIỂM TRA KÍN M*CH NGUỒN & TRUNG TẦN)
* THỰC HÀNH KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO IC TRUNG TẦN(VR3- VR2- VR4- SHF900MHZ)
* THỰC HÀNH THẨM ĐỊNH VẬN HÀNH CỦA IC VI XỬ LÝ (IC CPU), KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG KÍN M*CH NGUỒN - TRUNG TẦN - CPU
* THỰC HÀNH THẨM ĐỊNH IC NHỚ FLASH/ROM (KHẢ NĂNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU, KHẢ NĂNG TRUY XUẤT DỮ LIỆU, KIỂM TRA DUNG LƯỢNG FLASH K5U/K8S- SAM- ST- INTEL- AMD…,)
* THỰC HÀNH KIỂM TRA KHẢ NĂNG CH*Y FULL FLASH(MCU- PPM- CNT)
* THỰC HÀNH KIỂM TRA IC SRAM (KIỂM TRA KHẢ NĂNG BUNG FILE CNT)
* THỰC HÀNH ĐỒNG BỘ IC UEM - IC FLASH BẰNG PHƯ*NG PHÁP RD UEM
* THỰC HÀNH ĐỒNG BỘ IC UEM- IC FLASH BẰNG PHƯ*NG PHÁP CRACK IMEI
* THỰC HÀNH ĐỒNG BỘ IC UEM- IC FLASH BẰNG PHƯ*NG PHÁP SEND FILE
* THỰC HÀNH N*P TIẾNG VIỆT
* THỰC HÀNH N*P FULL FLASH - SỬA LỖI PHẦN MỀM
* THỰC HÀNH LÊN BOARD 6100 HÒAN CHỈNH(TỪNG BƯỚC KIỂM TRA, ĐÓNG TẤT CẢ CÁC IC LIÊN QUAN LÊN BOARD TỤ- THÀNH BOARD HÒAN CHỈNH, VẬN HÀNH ĐƯỢC.
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN MẤT RUNG/ MẤT CHUÔNG
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN MẤT ĐÈN MÀN HÌNH/ ĐÈN BÀN PHÍM
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN NÓI KHÔNG NGHE/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN LIỆT PHÍM / TREO MÁY
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN TRẮNG MÀN HÌNH
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN KHÔNG NHẬN SIM CARD
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN MẤT SÓNG HÒAN TÒAN
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN SÓNG YẾU
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN RỚT SÓNG
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN KHÔNG S*C ĐƯỢC
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN MẤT NGUỒN
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN CH*M TRƯỚC NGUỒN
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN CH*M SAU NGUỒN
* THỰC HÀNH SỬA CHỮA PAN NGỦ NGUỒN
* THỰC HÀNH CHUYỂN HỆ ...


* mọi chi tiết xin liên hệ 0907198098 gặp chị Như
iphone gia re| sua chua dien thoai di dong| dao tao sua chua dien thoai| iphone cuc soc| phim kinh di| phim chieu rap| phim 18| phim hay| Tiền Giang| viec lam tien giang| phim hd| phim han quoc| phim |
iphone gia re| sua chua dien thoai di dong| dao tao sua chua dien thoai| iphone cuc soc| phim kinh di| phim chieu rap| phim 18| phim hay| Tiền Giang| viec lam tien giang| phim hd| phim han quoc| phim | dien thoai di dong|bac si dien thoai| benh vien dien thoai| dang cap iphone| dien thoai sanh dieu| sua chua iphone| iphone chinh hang| dien thoai tien giang| phim sex|quang cao google| game| games| game nong trai|game avatar| game danh bai| game iwin| quang cao facebook|quang cao youtube| quang cao yahoo


_________________________
Composed/Posted with WYSIWYG BBCode Editor