http://www.santhuexedulich.com

Tel: (04) 39948922 ; 0903227877
S*n giao dịch thuê xe du lich đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới những lợi *ch thực sự của khách h*ng: - Nhiều sự lựa chọn: Với h*ng trăm xe các loại từ 4 đến 45 chỗ - Thông tin chi tiết, giúp khách h*ng nhanh chóng chọn v* thuê xe - Thủ tục nhanh chóng - Giá cước hợp lý, công khai - Dịch vụ theo một tiêu chuẩn chung - Ngo*i ra, khách h*ng có cơ hội được chia sẻ chi ph* với các dịch vụ: Khách h*ng đi cùng hoặc tìm xe đi 1 chiều.

HÀ LINH Cho thuê xe du lịch chuyên nghiệp

Cho thuê xe du lịch , cho thuê xe cưới chuyên nghiệp Cho thuê các loại xe du lịch 4 - 45 chỗ

Địa chỉ : 86 - Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - H* Nội

Điên thoại : (84-4) 39948922 - 62696265 - 37545581 - 0903227877 Fax : (84-4).37545579

http://santhuexedulich.com

http://www.santhuexedulich.com


TỔNG Đ*I LÝ VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ JETSTAR PACIFIC & VIETNAM AIRLINES Tel: (04) 62815588 ; 62815599 http://banvemaybay24h.com