Giới thiệu Gian H*ng Việt Nam

GianHangVietNam.Com - L* Mạng xã hội mua sắm trực tuyến Việt Nam cung cấp giải pháp Thương mại điện t* cho Tất cả các doanh nghiệp, C*a h*ng có nhu cầu mở Gian h*ng Thương mại điện t*, giới thiệu sản phẩm v* bán h*ng trực tuyến trên Mạng Internet, Gian h*ng Thương mại điện t*của GianHangVietNam.Com được thiết kế & l*p trình đầy đủ các chức năng chuyên nghiệp, dễ d*ng s* dụng v* quản trị, Có chức năng trỏ tên miền v*o “Gian H*ng” th*nh “Website Thương mại điện t* riêng”, có chức năng Email marketting online, có t*ch hợp phương thức thanh toán trực tuyến qua các v* điện t* “ BảoKim.vn & NgânLương.vn ”.

Đồng thời Gian H*ng Việt Nam l* nơi mua sắm trực tuyến thu*n tiện, đơn giản, an to*n cho cộng đồng người Việt Nam & Nước ngo*i mua sắm h*ng hóa trên Internet.