Sản phẩm Công ty TNHH SX TM Composite Sông S*i Gòn ( SGC)

---
Ms. Nhị Hương - Phó Phòng Kinh Doanh
Hp: 0902 824 099
CÔNG TY TNHH SX-TM COMPOSITE COMPOSITE SÔNG SÀI GÒN
SAIGON COMPOSITE (SGC)
Ấp Bình Đáng, xã Bình Ho*, huyện Thu*n An, tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3784 488 - Fax: (0650) 3743 353
Website:www.saigoncomposite.com
E-mail : [email protected] <mailto:[email protected]>
Hotline : 1800 5454 18