Chúng tôi đang cần mua các loại xúc l*t Kawasaki
KLD70-II
KLD70ZII
KLD70ZIII
KLD80ZII
KLD85ZII

Ai có nhu cầu bán xin vui lòng liên hệ
Ho*ng Hữu: 0934688379
Ho*ng Tiến Lợi: 0912353682