My ht cho b gip m? ch?m b t?t h?n
Model: Baby nose
Hng s?n xu?t: Lanaform
Xu?t x? hng: Belgium
N?i s?n xu?t: B?
??t tiu chu?n: CE, FDA, ISO
B?o hnh: 12 thng
Gi bn: 1.250.000

Lanaform l hng thi?t b? y t? gia ?nh hng ??u chu u, hng chuyn nghin c?u, pht tri?n cc thi?t b? ph?c v? cu?c s?ng con ng??i t?t h?n, an ton h?n, s?n ph?m c?a hng hi?n ? c m?t trn kh?p th? gi?i. Hi?n ? Vi?t Nam ???c s? cho php c?a B? Y T?, Cng Ty CPSXTM & ?T H??ng Vi?t l ??i di?n nh?p kh?u v phn ph?i ??c quy?n cc s?n ph?m thi?t b? Y t? c?a Hng Lanaform.
??C TNH S?N PH?M :
My ht m?i Baby nose Vacuum v?i thi?t k? tinh t?, hi?n ??i, vi?c ch?y m?i c?a cc b khng cn l v?n ?? n?a.
Ch?y m?i ? cc b khng ???c v? sinh th??ng xuyn chnh l nguyn nhn gy b?nh v? ???ng h h?p, v?i thi?t b? ht m?i t? ??ng Baby nose Vacuum gip cho ???ng h h?p c?a cc b ???c thng thong, b c?m th?y tho?i mi h?n, gip qu trnh ?i?u tr? nhanh h?n.
??c bi?t thi?t b? ???c thi?t k? ??m b?o v? sinh tuy?t ??i cho cc b v cho cc b?c ph? huynh, trnh ???c vi?c ly b?nh cho.
Thi?t b? cn ???c tch h?p b? ph?n pht nh?c, ?nh l?c h??ng s? ch c?a cc b, vi?c ht d?ch m?i tr? ln ??n gi?n h?n.
Thi?t b? s? dung 2 pin AA 1.5v
??u ht ???c l b?ng silicon m?m, dng ???c cho c? tr? s? sinh
Thi?t k? g?n nh?, mang theo ???c m?i lc m?i n?i
An ton cho b, v? sinh tuy?t ??i
====== Hy g?i ?? ???c ph?c v? - Mss.H?p ? 0904 625 088======

Cng ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 28/07/2012