Văn Phòng Công ty Lu*tVungtaulaw tự h*o đã tư vấn th*nh l*p doanh nghiệp v* thực hiện thủ tục th*nh l*p doanh nghiệp cho h*ng trăm doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước v* nước ngo*i.
Để thu*n tiện cho việc tư vấn v* cung cấp dịch vụ th*nh l*p doanh nghiệp, quý khách vui lòng điền v*o mẫu yêu cầu thông tin th*nh l*p doanh nghiệp v* g*i lại cho chúng tôi.
Dịch vụ th*nh l*p Công ty .Nội dung dịch vụ th*nh l*p doanh nghiệp:
1. Tư vấn trước khi Th*nh l*p Doanh nghiệp;
- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 2 th*nh viên trở lên, Công ty TNHH 1 th*nh viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, Công ty có vốn đầu tư nước ngo*i);
- Tư vấn về tên của doanh nghiệp;
- Tư vấn trụ sở ch*nh của doanh nghiệp;
- Tư vấn về vốn điều lệ v* vốn pháp định;
- Tư vấn về ng*nh nghề kinh doanh;
- Tư vấn về các sáng l*p v* đại diện theo pháp lu*t của doanh nghiệp;
- Tư vấn thủ tục h*nh ch*nh, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp;
- L*p hồ sơ doanh nghiệp. (Chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu : Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách sáng l*p viên v* các t*i liệu khác theo quy định của pháp lu*t);
2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền:
Theo uỷ quyền của quý doanh nhân, Lu*t Vungtaulaw sẻ đại diện thực hiện thủ tục th*nh l*p Công ty với nội dung sau:
- Đại diện cho khách h*ng nộp, rút, nh*n hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
- Tiến h*nh thủ tục xin giấy phép khắc dấu v* khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty);
- Tiến h*nh thủ tục đăng ký mã số thuế v* chức năng xuất nh*p khẩu cho doanh nghiệp.
3. Tư vấn sau khi Doanh nghiệp được th*nh l*p:
- Hỗ trợ v* tư vấn miễn ph* cho Doanh nghiệp trong thời gian 2 năm sau kể từ ng*y được th*nh l*p:
- Tư vấn các công việc cần l*m của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình hoạt động (qua email, thư, fax);
- Miễn ph* cung cấp văn bản pháp lu*t theo yêu cầu (qua email, webs <http://luatvietnam.com.vn/> );
- Soạn thảo v* ho*n thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ Công ty; Biên bản góp vốn th*nh l*p Công ty, bầu chủ tịch, c* người đại diện theo pháp lu*t; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc; Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; Chứng nh*n sở hữu cổ phần/phần vốn góp; Sổ cổ đông/th*nh viên, Thông báo l*p sổ cổ đông/th*nh viên…
Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu dịch vụ th*nh l*p doanh nghiệp hoặc có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ- DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP
18 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, thị xã B* Rịa, tỉnh B* Rịa-Vũng T*u
37 Dương Đình Nghệ, phường 8, qu*n 11, th*nh phố Hồ Ch* Minh.
Website: www.GiayDangKyKinhDoanh.com www.giaydangkykinhdoanh.com Email:[email protected]
Tư vấn miễn ph* Y!: vungtaulaw
Điện thoại: (064) 3.600.987
Phone: 093.56789.73 (Nguyễn Anh Tuấn)
UY TÍN - TẬN TÌNH - HIỆU QUẢ
Trân trọng