CÔNG TY LUẬT - DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
18 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, thị xã B* Rịa, tỉnh B* Rịa-Vũng T*u
37 Dương Đình Nghệ, phường 8, qu*n 11, th*nh phố Hồ Ch* Minh.
Website: www.GiayDangKyKinhDoanh.com Email:[email protected]
Tư vấn miễn ph* Y!: vungtaulaw
Liên hệ: (064) 3.600.987
Hotline: 093.56789.73 (Nguyễn Anh Tuấn)
------oo0oo-----
Chuyên ng*nh:
- Tư vấn th*nh l*p công ty liên doanh nước ngo*i(ph* dịch vụ: call)
- Tư vấn th*nh l*p công ty TNHH, cổ phần, TNHH một th*nh viên, DNTN (ph* dịch vụ: 1.000.000đ -1.499.000đ)
- Tư vấn th*nh l*p chi nhánh, văn phòng đại diện (ph* dịch vụ: 499.000đ)
- Thay đổi nội dung kinh doanh (ph* dịch vụ: 299.000đ-499.000đ)
- Chuyển đổi DNTN th*nh Cty TNHH, … (ph* dịch vụ : 999.000đ)
- Th*nh l*p hộ cá thể ( ph* dịch vụ: 500.000đ)
- Mua hóa đơn, báo cáo thuế v* tư vấn thủ tục pháp lý cty (ph* dịch vụ: call)
(Thời gian: từ 02 đến 04 ng*y)
Thủ tục:
- CMND : th*nh l*p mới
- CMND + hợp đồng thuê nh* : hộ kinh doanh cá thể
- Bản sao y giấy phép kinh doanh + CMND : th*nh l*p chi nhánh, VPĐD, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
(Đến t*n nơi tư vấn v* nh*n hồ sơ - Chỉ nh*n ph* khi đã nh*n giấy đăng ký kinh doanh)
UY TÍN - TẬN TÌNH - HIỆU QUẢ
Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu dịch vụ th*nh l*p doanh nghiệp hoặc có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.
Trân trọng. Thanhk các th*nh viên của $webdangtin$ rất nhiều.