Pageviews l* gì, Visits – Kiến thức cơ bản nhưng có đơn giản ?


Trong môi trường trực tuyến, đối với một website hay một dịch vụ web n*o đó thì lưu lượng truy c*p (traffic) l* một trong những thông số quan trọng khẳng định sức mạnh cũng như sức thu hút hút dịch vụ. Đó cũng l* tiêu ch* đánh giá khả năng quảng cáo trên website. Ấy v*y m* qua thực tế tiếp xúc với nhiều webmaster v* các agency mình cảm thấy những thu*t ngữ v* chỉ số như “Visits”, “Pageviews la gi”, “Visitors”…vẫn bị hiểu lầm hay s* dụng một cách bát nháo c*o c*o @[email protected] thùng nhựa

Để có thể tiếp thị v* bán được quảng cáo trên website cho các advertiser, bạn cần hiểu v* nắm rõ những kiến thức cơ bản về phân t*ch web v* h*nh vi người dùng. Vì sao ? iNova.vn sẽ giúp các bạn giải đáp các vấn đề trên trong loạt b*i n*y v* mình hứa sẽ diễn đạt một cách dễ hiểu nhất để mọi người đều có thể tiếp c*n một cách dễ d*ng. thung nhua

Traffic trong môi trường Online cũng quan trọng như những dòng máu đang chảy trong huyết mạch.Thùng nhựa Vì v*y, trước tiên, chúng ta cần thống nhất lại các định nghĩa cơ bản về lưu lượng truy c*p web theo chuẩn Google Analytics:

#1 Visits la gi:

Dịch nghĩa tiếng Việt l* “Số lượt truy c*p”. Các bạn hãy nhớ rõ l* “Số lượt truy c*p” nhé để lát nữa chúng ta sẽ không lẫn lộn với các định nghĩa khác. V*y lượt truy c*p nghĩa l* gì ?

Đối với các website, một lượt truy c*p tương đương với 30 phút hoạt động trên site của người dùng. Giả s* bạn truy c*p v*o website iNova.vn lúc 10 giờ, sau 2 phút, bạn có điện thoại v* rời máy để “nấu cháo” hết 28 phút, sau đó quay lại v* truy c*p một trang khác trên site của mình ở phút thứ 31. Như v*y lượt truy c*p thứ 2 đã được khởi t*nh.

thung nhua
Nói tóm lại, trong 30 phút hoạt động trên website, bạn có v*o bao nhiêu trang đi chăng nữa thì cũng chỉ được t*nh l* 1 lượt truy c*p (visit). Nếu bạn tắt trình duyệt, tắt tab, v* chỉ tương tác với site từ phút thứ 31 trở đi thì mới được t*nh l*m lượt truy c*p thứ 2.

#2 Pageviews la gi:

Dịch nghĩa tiếng Việt l* “Số trang được xem”. Một website thông thường sẽ có rất nhiều trang. Mỗi trang được được load thông qua một địa chỉ URL. Mỗi lần bạn F5 trang web hay truy c*p một URL n*o đó thì đều được t*nh l* một page view. Nói cách khác 1 page view = 1 lần request trang web về server từ trình duyệt của người dùng, bất kể đó l* trang đã truy c*p rồi.

#3 Unique Pageviews:

Trước khi tìm hiểu được chỉ số n*y, bạn cần biết thêm một thu*t ngữ anh em với Visit của Google đó l* Session. Theo định nghĩa chuẩn của Google thì 1 session tương đương 30 phút hoạt động trên site của người dùng với điều kiện l* không có một truy c*p sang domain khác chen giữa do người dùng click v*o một đường link dẫn sang một trang web khác trên site hiện tại (Outbound link).

Nói một cách dễ hiểu hơn, khi truy c*p website ABC.com, bạn duyệt liên tiếp các trang A > B > C. Sau đó tại trang C, bạn click v*o một link dẫn đến trang web XYZ.com. Ngay lúc n*y 1 session đã kết thúc vì bạn đã truy c*p một trang ngo*i (domain khác).

Sau đó, bạn trở lại trang ABC.com để tiếp tục duyệt các trang khác, lúc n*y session thứ 2 đã được khởi t*nh nhưng bạn vẫn thuộc lượt truy c*p thứ 1 (vì tất cả tác vụ bạn thực hiện vẫn nằm trong phạm vi 30 phút t*nh từ lúc bạn bắt đầu truy c*p ABC.com). Ngươi ta vẫn thường xem visit v* session gần giống nhau, nhưng nếu xét cho kĩ lượng thì số lượng session có thể nhiều hơn visit trong cùng một lượt truy c*p.Unique Page View dịch nghĩa tiếng Việt l* “Số trang duy nhất được xem”. Nếu trong 1 session bạn xem trang A, B, C sau đó quay lại trang A rồi sang trang B, thì Google sẽ chỉ t*nh số trang bạn đã xem l* 3 trang đó l* A, B v* C, loại bỏ các trang được xem lại. Cứ như thế, sang session khác, quy tắc t*nh n*y lại được lặp lại.

#4 Visitors la gi:

Từ n*y còn được viết d*i hơn l* “Unique Visitors” hay “Absolute Unique Visitors” theo Google, nhưng đều có một ý nghĩa như nhau đó l* “Số lượng NGƯỜI DÙNG truy c*p” site. Mình nhấn mạnh từ người dùng, vì người dùng ở đây được t*nh dựa trên Cookies trình duyệt v* IP của bạn. V* dụ trong Dash Board của Google Analytics, bạn chọn khoảng thời gian report (date range) l* trong một tháng thì con số visitor sẽ phản ánh số lượng người truy c*p không trùng lắp trong 1 tháng đó.

Nếu trong một tháng được chọn để báo cáo, bạn truy c*p blog mình 5 lần thì Google sẽ chỉ t*nh bạn l* 1 visitor trong khoảng thời gian đó. Một Unique Visitor được khởi t*nh dựa trên 2 yếu tố đó l* mốc thời gian m* người dùng bắt đầu truy c*p trang web + số ID ngẫu nhiên trên máy t*nh của bạn.


Thực ra có nhiều tranh cãi về chỉ số n*y, vì thực sự có ai biết chắc rằng trong khoảng thời gian đó người dùng không xóa Cookies trình duyệt hay thay đổi IP. Biết đâu cũng người dùng đó (nhân dạng) lại truy c*p website bạn thông qua máy t*nh của bạn bè hay ra máy t*nh của dịch vụ Internet. Dù sao thì con số n*y cũng có độ ch*nh xác mang t*nh tương đối có thể chấp nh*n được trong ng*nh quảng cáo trực tuyến.

Như v*y, thông thường Page Views sẽ l* con số lớn nhất trong các chỉ số, tiếp theo l* Unique Page Views, Visits rồi tới Visitors. Nắm rõ được các định nghĩa n*y thì các bạn sẽ có thể nói chuyện một cách chuyên nghiệp v* ch*nh xác hơn với advertiser. Rất nhiều người hay lẫn lộn giữa Page Views với Visits v* họ thường lấy con số Page View để phán rằng đó l* lượt truy c*p (Visits) của website mình (!? Vì có lẽ thấy số đó lớn v* đẹp hơn chăng @[email protected]). L* một Online Marketer thì còn gì tệ hơn khi lẫn lộn giữa 2 khái niệm cơ bản n*y.


Đối với nh* quảng cáo, họ sẽ chú ý nhiều nhất đền Visits v* Unique Visitors. Visits khẳng định sức mạnh traffic ch*nh xác của website còn Unique Visitors giúp advertiser xác định được nếu triển khai quảng cáo trên web n*y thì có thể tiếp c*n (reach) được bao nhiêu con người.


Chỉ số thống kê trafic của Facebook.com tại Việt Nam – Nguồn: Google Adplanner

Page View sẽ phát huy sức mạnh của mình khi nó được dùng trong công thức t*nh Page per Visit (t*nh trong một khoảng thời gian báo cáo xác định):

Page per Visit = Page Views/Visits

Chỉ số n*y khẳng định mức độ hấp dẫn của nội dung, khiến người dùng phải đi sâu v*o tìm hiểu v* thưởng thức website. Đối với các quảng cáo đặt cố định thì việc người dùng v*o sâu trong trang sẽ tăng hiệu quả ấn tượng của quảng cáo. Bởi lẽ, với cùng một người dùng v*o 3 trang liên tiếp trên site thì tại cùng vị tr* đó (quảng cáo độc quyền, không chia sẻ) thì banner sẽ “đ*p v*o mặt” họ 3 lần. Tuy nhiên chưa chắc rằng 3 lần “đ*p v*o mặt” sẽ tương đương với 3 lần click quảng cáo nhé.


Nói túm lại, trong ng*nh quảng cáo, Unique Visitors lớn sẽ l* con số béo bở với nh* quảng cáo. Bạn nên khai thác điểm mạnh n*y của website. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới l* những tiêu ch* đánh giá đầu tiên m* nh* quảng cáo nhìn nh*n về site của bạn. Nắm vững được các tiêu ch* n*y thì webmaster v* agency sẽ bản lĩnh v* tự tin hơn trong việc ch*o bán quảng cáo với các advertiser.