Quyết liệt triển khai VLXD không nung

chống thấm, chong tham tuong, chong tham nguoc, chống thấm sân thượng, chong tham tang ham, chong tham thang may
Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ng*y 16/4/2012 của Thủ tướng Ch*nh phủ về việc tăng cường s* dụng v*t liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, s* dụng gạch sét nung, với sự tham dự của đại diện các TCty, Cty thuộc lĩnh vực sản xuất VLXD, lãnh đạo Sở Xây dựng các tỉnh th*nh ph*a Bắc từ TT-Huế trở ra.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nhấn mạnh: "Đề nghị lãnh đạo sở Xây dựng các tỉnh (còn tồn tại các lò gạch thủ công) tăng cường v* chủ động tham mưu cho UBND tỉnh quyết liệt xóa bỏ lò gạch thủ công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Ch*nh phủ cũng như Bộ Xây dựng đã đặt ra".
Những con số lo ngại

Số liệu thống kê của Vụ VLXD cho biết, riêng năm 2011, sản lượng gạch sét nung của cả nước ước đạt 20,9 tỷ viên, chiếm 83,7% tổng số v*t liệu xây, sản lượng gạch sản xuất bằng lò thủ công vẫn chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 35 - 40%.

Trong khi đó, theo phân t*ch của Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam thì, để sản xuất ra 1 tỷ viên gạch đất sét nung quy tiêu chuẩn cần s* dụng 150 nghìn tấn than, phát thải 0,57 triệu tấn kh* CO2 ra môi trường v* tiêu tốn khoảng 1,5 triệu m3 đất sét. Khối lượng đất sét n*y, nếu khai thác với độ sâu 2m, sẽ trải rộng trên diện t*ch 75ha đất nông nghiệp.

Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD đến năm 2020, nhu cầu s* dụng v*t liệu xây của nước ta ước khoảng 42 tỷ viên. Số lượng n*y, nếu dùng ho*n to*n bằng gạch sét nung, sẽ tiêu tốn mỗi năm từ 57 - 60 triệu m3 đất sét, tương ứng với 2.800 - 3.000ha đất nông nghiệp, bằng diện t*ch của một xã. Nói cách khác, nếu không có biện pháp mạnh mẽ, kịp thời phát triển v*t liệu thay thế thì mỗi năm, chúng ta có nguy cơ mất trắng một xã để lấy đất nông nghiệp l*m gạch sét nung.Bộ xây dựng quyết liệt triển khai VLXD không nung

Ch*nh sách quyết liệt

Ngay từ năm 2010, Bộ Xây dựng đã tham mưu cho Thủ tướng Ch*nh phủ ban h*nh Quyết định 567/QĐ-TTg v*o ng*y 28/4/2010về Phê duyệt Chương trình phát triển v*t liệu xây không nung đến năm 2020. Theo đó, phát triển sản xuất v* s* dụng loại v*t liệu n*y thay thế gạch sét nung đạt tỷ lệ 20 - 25% v*o năm 2015 v* từ 30 - 40% v*o năm 2020.

Song xuất phát từ thực tế hiện nay, việc s* dụng gạch sét nung vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong các công trình xây dựng (83,7%) v* tại nhiều địa phương vẫn còn tồn tại phổ biến lò gạch thủ công, như các tỉnh th*nh: H* Nội, Thái Bình, Vĩnh Long, An Giang... Nên Bộ Xây dựng tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng Ch*nh phủ ban h*nh Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường s* dụng VLXD không nung, hạn chế sản xuất, s* dụng gạch sét nung, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất s* dụng t*i nguyên đất sét, nhiên liệu hóa thạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất gạch sét nung.

Theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Ch*nh phủ, Bộ Xây dựng đã đưa ra những quy định cụ thể về công nghệ sản xuất gạch đất sét nung; quy định lộ trình cụ thể xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục v* lò vòng s* dụng nhiên liệu hóa thạch trên phạm vi to*n quốc. Theo đó, khu vực các tỉnh đồng bằng, th*nh phố trực thuộc Trung ương, các khu vực thị xã, thị tứ, khu dân cư, gần khu vực canh tác trồng lúa v* hoa m*u của các tỉnh còn lại phải chấm dứt hoạt động v* năm 2012 với lò thủ công v* thủ công cải tiến. Đối với lò đứng liên tục, ch*m nhất v*o năm 2015 phải chấm dứt hoạt động. Ngo*i ra, Bộ cũng quy định các tiêu chuẩn sản phẩm VLXD không nung cũng như việc s* dụng VLXD không nung trong các công trình xây dựng.
quyết liệt triển khai VLXD không nung theo Trần Đình H*