nhanh nhất khi bị chặn cho cả 3 mạng: FPT, Viettel v* VNPT (Update ng*y 02/05/2012)

Trước khi l*m thì mọi người giải quyết hết các đống hosts có trogn máy đi đã nhé!

Hiện tại nhiều nh* cung cấp mạng ở VN đã khóa ho*n to*n Facebook để tránh cạnh tranh. Trên mạng thì đầy rẫy các hướng dẫn v*o facebook nhưng đa phần đều l*m ch*m mạng, khó thao tác.

V* dụ 1 số cách hay được hướng dẫn:

v*o facebook thông qua Proxy: Nhược điểm cố hữu v* mãi mãi l* Tốc độ v*o facebook không thể ch*m hơn, do nó phải chuyển IP từ mình qua 1 nước khác để lừa Facebook.

S* dụng soft: Truy c*p với tốc độ nhanh hơn nhưng dù gì cũng không thể đạt được như tốc độ mạng thông thường.

Nay mình giới thiệu một cách đơn giản bằng việc kết hợp cấu hình DNS v* chỉnh s*a file Hosts từ đó giúp bạn truy c*p Facebook đơn giản v* nhanh hơn m* tốc độ không hề giảm.

Lưu ý dùng đúng file hosts cho từng mạng.
bán h*ng trực tuyến | ban hang truc tuyen