Vay vốn khởi đầu tương lai
Tôi từng nghĩ gia t*i kếch xù ba mẹ để lại sẽ cho tôi cuộc đời sung sướng sau n*y, cho đến khi tôi tán gia bại sản...
Tôi đau đớn v* cay cú cho nhưng sai lầm của mình, để rồi nh*n ra, tôi không thể để cuộc đời qu*t ngã mình dễ d*ng đến thế.
Tôi tự nhảy ra đời kinh doanh, tôi thất bại.
Tôi thất bại, tôi rút kinh nghiệm.
Tôi đứng d*y lần nữa, cắt đứt mối quan hệ với những con người bội bạc.
Tôi đối diện cuộc đời..
Cho đến t*n lúc đó, tôi mới khởi đầu tương lai của mình
v*y còn bạn?
B*N ĐÃ KHỞI ĐẦU TƯ*NG LAI CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO???
Hãy đón nghe 7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH Đ*T, nghe những chia sẻ cực kì thú vị v* bổ *ch
CHỈ CÓ T*I www.khosachnoi.net
Đơn vị t*i trợ: www.vaycanhan.com
Số điện thoại liên hệ vay vốn:
H* Nội: Mr. Minh (04) 66.804.110
TP.HCM Ms. Bụi (08) 666.00.773
Xem HOTLINE nhân viên các ngân h*ng tại đây
Vay vốn cá nhân - khởi đầu tương lai của bạn