- FLC LANDMARK TOWER cao 32 tầng , 14 căn /1 s*n


Có 3 loại diện t*ch


Diện t*ch : 124 m2 : 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh


Diện t*ch :153 m2 : 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh


Diện t*ch :159 m2 : 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh


Tiến độ: đang ho*n thiện, chuẩn bị b*n gaio nh*


Giá bán= giá gốc (23-26tr) - đúng giá gốc của chủ đầu tư