Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Page 1 of 10 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 91
 1. #1
  Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com
  Posts
  58
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Cung c?p container t?i mi?n Trung Lin H?: Ms_Th?y 0935 522 528

  {Mua bn container t?i H Tinh|Mua bn container gi r?|Cung c?p container t?i mi?n Trung|C?n bn container r?ng 20',40'|C?n mua container lin h? Tn Thnh|Cung c?p container t?i D N?ng|Mua bn container van phng|Mua bn container l?nh|Mua bn container kh|Cho thu container t?i mi?n Trung} @ 0935 522 528 CUNG C?P CONTAINER GI R? T?I MI?N TRUNG Cho thu bn container cc lo?i, Container Kh, L?nh 10', 20', 40',45' dng trong v?n chuy?n hng ha, kho ch?a v?t tuv?i ch?t lu?ng t? 70% d?n 80%. Container Van phng cc lo?i t? 10', 20', 40' d?y d?di?u ha nhi?t d?, toilet, lavabo, qu?t ht gi, v cc trang thi?t b?khc ho?c theo yu c?u ring c?a khch hng..r?t thu?n ti?n b?i s? hi?n d?i, nhanh chng, cch nhi?t t?i uu, ti?t ki?m chi ph,. dng lm van phng, nh di?u hnh, tr?m b?o v?, nh ? luu d?ng,.t?i cc cng trnh... Container d?c bi?t: Flat Rack cho hng n?ng, Container m?nc, Container m? bn hng, ContainerB?n . + Dng m?i theo yu c?u. Chi ti?t tu v?n xin lin h? ___________________ Thanks & Best Regard Sales Ms. Nguy?n Th? Thanh Th?y - 0935 522 528/ 0905 100 987 TN THANH CONTAINER CORP., - DA NANG BRANCH Add: S? 35 Truong Ch Cuong, H?i Chu, D N?ng DT: 0935 522 528/0905100987 Ms Th?y http://tanthanhcontainer.com/Website:Email: [email protected]
  Hotline: 09.08.08.08.44 - Email:[email protected] - Web: dulichthienha.com.vn

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Member
  Join Date
  Sep 2013
  Posts
  99
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  mua bán container??

 4. #3
  Senior Investor kmibiz's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Location
  114 Trần Phú - H* Đông
  Posts
  509
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  mua bán container??

 5. #4
  Senior Member
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  101
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Mua bán container l?nh Liên H?: Ms_Th?y 0935 522 528

 6. #5
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  101
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Mua Nhanh - Giá Cao0918.71.33.79Hotline:

 7. #6
  Senior Member naamhizo's Avatar
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com
  Posts
  119
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  Smartphone nokia lumia 625 ch*nh hãng giá r? nh?t th? tru?ng Giá ch? có: 5,990,000d Giá bán ch*nh th?c l* giá du?c niêm y?t trên website (Tiencuongmobile - dien thoai gia re)Du?c b?o h*nh: 1 nam (ch*nh hãng) Di?n tho?i nokia lumia 625 dùng m*n hình LCD IPS, 4,7inch, d? phân gi?i WVGA (800 x 480), ch*p Snapdragon S4, t?c d? lên d?n 1,2GHz, v* RAM 512MB, Máy ?nh ch*nh 5MP, có kh? nang quay phim 1080p, máy ?nh ph? VGA, chú d? s? d?ng Pin có dung lu?ng lên d?n 2.000mAh, máy s? d?ng H? di?u h*nh Windows Phone 8, máy s? h?u nhi?u k?t n?i: WiFi 802.11 b/g/n, USB 2.0, Bluetooth 4.0, 4G LTE, B? nh? trong: 8GB, có h? tr? m? r?ng th? nh? microSD.Thi?t k? c?a chú d? Nokia lumia 625- Di?m tr?ng tâm c?a smartphone Lumia 625 l* m*n hình c? l?n 4.7 inch. v* smartphone lumia 625 l* chi?c di?n tho?i l?n nh?t trong dòng Lumia cung nhu các máy Windows Phone nói chung. Tuy v?y, k*ch c? m*n hình dó không ph?i l* quá kh? m* ch? l* k*ch c? trung bình n?u so v?i các di?n tho?i s? d?ng Android hi?n nay. lumia 625 d? nh? d? b?n s? d?ng b?ng m?t tay v* dút túi qu?n.- Di?n tho?i Lumia 625 có nhi?u m?u s?c d? b?n tho?i mái l?a ch?n, các m*u g?m v*ng, tr?ng, cam, xanh v* den. S? khác bi?t v? m*u s?c c?a nokia Lumia 625 ch? l* t?m v? nh?a polycarbonate m?t sau ?p k*n các c?nh máy. T?m v? nh?a n*y có b? m?t m?n v* có c?m giác khá ch?c ch?n. Tháo t?m v? n*y s? d? l? pin, khay SIM c? nh? (micro-SIM) v* khe c?m th? nh? ngo*i. C?c pin du?c g?n li?n không tháo r?i du?c, khay SIM v* khay c?m th? nh? n?m ch?ng lên nhau ? c?nh ph?i c?a máy.- Cung nhu các máy Lumia khác, smartphone Lumia 625 có ph*m camera v?t lý d? ch?p hình v* quay video. T?t c? các ph*m v?t lý c?a máy g?m ph*m âm lu?ng, ngu?n v* ph*m ch?p ?nh d?u du?c b? tr* ? c?nh ph?i. Các ph*m n*y d?u nh?y v* d? b?m. C?ng tai nghe 3.5mm n?m trên d?nh máy, c?ng micro-USB n?m ? dáy máy.- Ph*a m?t sau lumia 625 l* máy ?nh 5MP có dèn LED tr? sáng, không có ?ng k*nh quang Carl Zeiss v* máy ?nh 0.3MP ? ph*a tru?c. Khe loa ngo*i ? ph*a sau nh? nhung âm lu?ng v?n khá l?n, d? nghe ? môi tru?ng ti?ng ?n v?a ph?i.M*n hình c?a Nokia Lumia 625- M*n hình l?n l* t*nh nang chi?n lu?c c?a Nokia ? s?n ph?m n*y. M*n hình 4.7 inch c?a máy Nokia lumia 625 dùng công ngh? IPS LCD tuong t? nhu các phiên b?n Lumia 720, Nokia lumia 620 v* lumia 520. T?m k*nh ch?ng v? v* xu?c m*n hình Gorilla Glass 2 có thi?t k? cong ? các góc v* mép m*n hình trông r?t d?p, giúp lumia 625 nhìn sang hon so v?i t?m giá c?a nó. M*n hình c?a lumia 625 có công ngh? c?m ?ng siêu nh?y, nghia l* chúng ta có th? s? d?ng du?c khi deo gang tay, b?m b?ng móng tay ho?c th?m ch* b?ng chìa khóa.- M?c dù có m*n hình l?n hon nhung d? phân gi?i c?a di?n tho?i Lumia 625 có d? phân gi?i WVGA (800 x 480 pixel) tuong t? các máy Lumia 620 v* Lumia 520 giá r?, {do dó|nhu v?y|cho nên] m?t d? di?m ?nh c?a lumia 625 l* khá th?p, ch? có 199 PPI. Khi so sánh v?i các máy Lumia khác, m*n hình c?a phiên b?n n*y không s?c nét b?ng nhung khi lu?t web, ch? v?n d? d?c v* m*n hình có d? sáng t?t khi dùng trong nh*. Nhung, di?m y?u ? m*n hình n*y l* b? bóng khá nhi?u, nên hoi khó nhìn khi s? d?ng ? ngo*i tr?i n?ng.- Nhìn chung, Di?n tho?i Lumia 625 l* smartphone t?m trung nên chúng ta cung d? hi?u l* nó không th? có d? phân gi?i cao nhu smartphone Lumia 920 v* Lumia 925. N?u cho r?ng m?c tiêu c?a Nokia ? s?n ph?m n*y l* nh?m d?n nh?ng khách h*ng mu?n có smartphone m*n hình l?n giá r? d? lu?t web thì d? phân gi?i c?a máy d? dáp ?ng nhu c?u. Ngo*i ra, d? phân gi?i th?p còn có tác d?ng giúp máy ho?t d?ng t?t hon trên c?u hình ph?n c?ng không cao.Camera c?a phiên b?n Lumia 625- Smartphone Lumia 625 du?c trang b? hai máy ?nh, 5MP ph*a tru?c v* 0.3MP ph*a sau. Chi?c máy ?nh ch*nh c?a lumia 625 có các thông s? gi?ng h?t máy ?nh 5MP c?a phiên b?n Lumia 620 v* Lumia 520 g?m zoom s? 4X, ?ng k*nh kh?u m? f2.4, tiêu c? 28mm, kho?ng cách l?y nét t?i thi?u 10cm, k*ch c? c?m bi?n 1/4 inch, kh? nang l?y nét t? d?ng, dèn LED flash v* không có ?ng k*nh quang Carl Zeiss.- Tuong t? nhu các máy Lumia khác, b?m m?t lúc v*o ph*m ch?p ?nh v?t lý ? c?nh ph?i c?a máy s? m? ?ng d?ng camera c? khi máy dang ? ch? d? khóa m*n hình. ? t*nh nang ch?p hình, ?ng d?ng camera cho phép di?u ch?nh dèn flash (t?t, b?t ho?c t? d?ng), ISO (t? 100-800), phoi sáng, cân b?ng tr?ng, l?a ch?n khung hình 16:9 ho?c 4:3, dèn h? tr? l?y nét d? l*m sáng d?i tu?ng ch?p ? môi tru?ng ánh sáng th?p v* các ch? d? c?nh ch?p (c?n c?nh, ban dêm, chân dung ban dêm, th? thao v* dèn n?n).- Do dùng cùng lo?i máy ?nh v?i s?n ph?m Lumia 620 v* Lumia 520 (lumia 520 không có dèn flash), ch?t lu?ng ?nh ch?p c?a smartphone Lumia 625 cung tuong t? ?nh trên hai máy trên. ?nh ch?p ? ngo*i tr?i có m*u s?c trung th?c, d? chi ti?t th? hi?n khá t?t v?i các ?nh ch?p c?n c?nh nhung v?i ?nh ch?p khung c?nh r?ng thì nhi?u có th? nhìn th?y khá rõ. ? môi tru?ng trong nh*, ?nh ch?p cung khá nhi?u. Nhìn chung, máy ?nh c?a s?n ph?m ch? d?t m?c trung bình, d? dùng n?u nhu c?u ch? d? chia s? lên các m?ng xã h?i.- Ngo*i ph?n m?m ch?p hình ch*nh, s?n ph?m có thêm m?t s? ?ng d?ng ?nh khác khá thú v? g?m ?ng d?ng ch?p hình d?ng (gif), b?n có th? di?u ch?nh t?c d? chuy?n d?ng v* các hi?u ?ng m*u, ?ng d?ng Nokia Glam Me ch?p hình chân dung có th? ch?nh s?a m*u da, m?t, l*m tr?ng rang v* các hi?u ?ng m*u, ?ng d?ng ch?p hình to*n c?nh v* d?c bi?t l* ?ng d?ng ch?p ?nh thông minh Nokia Smart Cam.Ph?n m?m v* các t*nh nang trên smartphone Lumia 625- Nokia Lumia 625 du?c c*i s?n h? di?u h*nh Windows Phone 8 cùng v?i b?n update Amber m?i nh?t d*nh riêng cho các máy Lumia c?a Nokia. - B?n c?p nh?t Amber dem l?i hon ch?c t*nh nang m?i d*nh cho các máy Lumia g?m: l?t úp máy d? t?t chuông cu?c g?i d?n, ch?n tin nh?n v* cu?c g?i, hai ?ng d?ng ?nh Pro Camera v* Nokia Smart Camera, Bluetooth Smart, d*i FM, Glance Screen (hi?n th? t? l? pin, d?ng h? v* bi?u tu?ng máy ? ch? d? câm), ch?m hai l?n v*o m*n hình d? m? khóa m*n hình, di?u ch?nh nhi?t m*u v* m*u s?c cho m*n hình, kh? nang x? lý ?nh c?i ti?n, ?ng d?ng Nokia Video Upload t?i video t?i da 15 phút quay t? máy lên YouTube v* ?ng d?ng Nokia Video Trimmer d? c?t ng?n video quay t? máy v* t*nh nang ki?m soát b? nh? luu tr?.- Tuy v?y, m?t s? t*nh nang m?i c?a b?n update Amber không s? d?ng du?c ? smartphone Lumia 625 theo lý gi?i c?a Nokia l* do ph?n c?ng không tuong th*ch. Các t*nh nang dó g?m ?ng d?ng ?nh Pro Camera ch? s? d?ng du?c trên dòng Lumia 9X (920, 928 v* 925), ch?m hai l?n v*o m*n hình d? m? khóa v* Glance Screen.- T*nh nang ki?m soát b? nh? d? ch? d?ng xóa nh?ng d? li?u chi?m d?ng nhi?u b? nh?. Dây l* t*nh nang h?u *ch v?i smartphone Lumia 625 b?i máy có b? nh? trong ch? có 8GB v* ch? còn g?n 5GB d*nh cho ngu?i s? d?ng. Hi?u nang ho?t d?ng v* th?i gian s? d?ng c?a pin ? s?n ph?m Lumia 625- Di?n tho?i Lumia 625 s? h?u b? vi x? lý Qualcomm Snapdragon S4 lõi kép xung nhip 1.2GHz nh?nh hon m?t chút so v?i Lumia 720, nokia lumia 620 v* smartphone giá r? Nokia lumia 520 (d?u s? d?ng cpu dual-core xung nh?p 1GHz) nhung b? nh? RAM thì tuong t?, ch? có 512MB. Tuy dây l* c?u hình bình thu?ng so v?i các dòng ch?y Android nhung Windows Phone 8 du?c t?i uu r?t t?t nên s?n ph?m ho?t d?ng v?n khá l* mu?t v?i các thao tác trên máy. Khi s? d?ng các di?n tho?i Windows Phone, có c?m giác nhu nh?ng di?n tho?i n*y không c?n d?n Ch*p b?n nhân v?i c?u hình m?nh m?.- RAM 512MB c?a Nokia Lumia 625 có th? l* v?n d? v?i nh?ng ngu?i th*ch choi game trên di?n tho?i. Theo th?ng kê c?a trang AllWindowsphone, ch? có m?t t? l? r?t nh? (0,24%) trong s? 150.000 ?ng d?ng trên kho ?ng d?ng d*nh cho Windows Phone không tuong th*ch v?i thi?t b? có RAM 512MB. Nhung các ?ng d?ng không tuong th*ch v?i RAM 512MB l?i l* các game dình dám c?a hai nh* cung c?p Gameloft v* EA Games, ch?ng h?n nhu Halo: Spartan Assault, FIFA 13, N.O.V.A.3, Tiger Woods 12, Mass Effect:Infiltrator, The Amazing Spider-Man, Cracking Sands, Gerbil Physics, MONOPOLY, Rocket Riot v* The Sims 3. Tuy v?y, s?n ph?m v?n choi du?c m?t s? game nhu Temple Run v* Asphalt 7.- Pin c?a smartphone Lumia 625 có dung lu?ng 2.000 mAh. Theo nh* s?n xu?t, viên pin n*y cho phép s?n ph?m ho?t d?ng 23 ng*y ? ch? d? ch?, lu?t web 7,2 gi? liên t?c trên m?ng 3G, xem phim 6,8 gi? v* g?i di?n du?c 15,2 gi? trên m?ng 3G. Trong s? d?ng th?c t? v*i ng*y, chúng tôi th?y lumia 625 có pin khá t?t, d? dáp ?ng du?c m?t ng*y ? cu?ng d? dùng khá cao (b?t k?t n?i 3G ho?c Wi-Fi liên t?c d? c?p nh?t tin t? Gmail v* Facebook, th?nh tho?ng v*o m?ng lu?t web, ch?p m?t s? b?c ?nh v* c*i d?t m?t s? ?ng d?ng).K?t lu?n c?a ti?n cu?ng mobile- Uu di?m n?i tr?i nh?t c?a Di?n tho?i Lumia 625 so v?i các máy Windows Phone khác l* k*ch c? m*n hình l?n 4.7 inch, l?n hon c? các m?u ch?y Android c?a các hãng l?n trong cùng t?m giá. Nokia Lumia 625 cung có thi?t k? khá d?p, lumia 625 ch?y mu?t v* pin b?n. sky a830 ch*nh hãng, m?i 100% full box xách tay t? h*n qu?c, t?ng kèm 1pin d? phòng, 1 x?c c?c.--------------------------------------------------------------------------------------------Thông tin liên h?:Tiencuongmobile - Smartphone giá r?DC : 147 Thái H* - D?ng Da - H* N?iPhone : 04.35112088Fax : 04.35375079Kinh doanh bán l?: 0903297949

 8. #7
  Member
  Join Date
  Mar 2013
  Posts
  68
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  Chúc mua may bán d?t!

 9. #8
  Senior Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com/camera-quan-sat
  Posts
  105
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Thu mua m?c in cu dã qua s? d?ng giá cao

 10. #9
  Member
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  58
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  mua bán container??

 11. #10
  Senior Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://questekhanoi.com
  Posts
  126
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  Em bay lên n*o l* em bay lên n*o
  Thiết bị golfhttp://golffami.com, http://luoicongtrinh.com.vn

 12. Sponsored Links
Page 1 of 10 123 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |