Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Page 1 of 10 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 100
 1. #1
  Member
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  53
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Cho thu container t?i mi?n Trung Lin H?: Ms_Th?y 0935 522 528

  {Mua bn container t?i H Tinh|Mua bn container gi r?|Cung c?p container t?i mi?n Trung|C?n bn container r?ng 20',40'|C?n mua container lin h? Tn Thnh|Cung c?p container t?i D N?ng|Mua bn container van phng|Mua bn container l?nh|Mua bn container kh|Cho thu container t?i mi?n Trung} @ 0935 522 528 CUNG C?P CONTAINER GI R? T?I MI?N TRUNG Cho thu bn container cc lo?i, Container Kh, L?nh 10', 20', 40',45' dng trong v?n chuy?n hng ha, kho ch?a v?t tuv?i ch?t lu?ng t? 70% d?n 80%. Container Van phng cc lo?i t? 10', 20', 40' d?y d?di?u ha nhi?t d?, toilet, lavabo, qu?t ht gi, v cc trang thi?t b?khc ho?c theo yu c?u ring c?a khch hng..r?t thu?n ti?n b?i s? hi?n d?i, nhanh chng, cch nhi?t t?i uu, ti?t ki?m chi ph,. dng lm van phng, nh di?u hnh, tr?m b?o v?, nh ? luu d?ng,.t?i cc cng trnh... Container d?c bi?t: Flat Rack cho hng n?ng, Container m?nc, Container m? bn hng, ContainerB?n . + Dng m?i theo yu c?u. Chi ti?t tu v?n xin lin h? ___________________ Thanks & Best Regard Sales Ms. Nguy?n Th? Thanh Th?y - 0935 522 528/ 0905 100 987 TN THANH CONTAINER CORP., - DA NANG BRANCH Add: S? 35 Truong Ch Cuong, H?i Chu, D N?ng DT: 0935 522 528/0905100987 Ms Th?y http://tanthanhcontainer.com/Website:Email: [email protected]

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com/camera-quan-sat
  Posts
  64
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  C?n bán container r?ng 20',40' Liên H?: Ms_Th?y 0935 522 528
  vietbubble(dot)com

 4. #3
  Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com
  Posts
  94
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  mua bán container??

 5. #4
  Member
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  Hanoi
  Posts
  57
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  mua bán container??

 6. #5
  Member
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  42
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  up qua up l?i nha!

 7. #6
  Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com
  Posts
  88
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  mua hop muc cu giá cao LH: 0918.71.33.79

 8. #7
  Senior Investor kmibiz's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Location
  114 Trần Phú - H* Đông
  Posts
  509
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  up qua up l?i nha!

 9. #8
  Senior Investor kmibiz's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Location
  114 Trần Phú - H* Đông
  Posts
  509
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  up qua up l?i nha!

 10. #9
  Senior Member
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com/camera-quan-sat
  Posts
  105
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  h?p m?c cu giá sao?

 11. #10
  Senior Member naamhizo's Avatar
  Join Date
  May 2013
  Location
  http://vtechvn.com
  Posts
  119
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default

  Siêu ph?m nokia lumia 625 ch*nh hãng giá r? nh?t th? tru?ng Ch? còn: 5,990,000d Giá luôn du?c c?p nh?t t?i website (Tiencuongmobile - dien thoai gia re)Du?c b?o h*nh: 1 nam (Nokia trên to*n qu?c) S?n ph?m nokia lumia 625 s? d?ng m*n hình LCD IPS, 4,7inch, d? phân gi?i WVGA (800 x 480), vi s? lý Snapdragon S4, t?c d? lên d?n 1,2GHz, v* RAM 512MB, Máy ?nh ch*nh 5MP, có kh? nang quay video 1080p, camera ph? VGA, chú d? s? h?u Pin có dung lu?ng lên d?n 2.000mAh, máy ch?y H? di?u h*nh Windows Phone 8, máy s? h?u nhi?u k?t n?i: WiFi 802.11 b/g/n, USB 2.0, Bluetooth 4.0, 4G LTE, B? nh? trong: 8GB, có h? tr? m? r?ng th? nh? microSD.Thi?t k? c?a chú d? Nokia lumia 625- Di?m tr?ng tâm c?a smartphone Lumia 625 l* m*n hình c? l?n 4.7 inch. v* smartphone lumia 625 l* chi?c di?n tho?i l?n nh?t trong dòng Lumia v* c? v?i các máy Windows Phone nói chung. Tuy nhiên, k*ch c? m*n hình dó không ph?i l* quá kh? m* ch? l* k*ch c? trung bình n?u so v?i các smartphone ch?y Android hi?n nay. lumia 625 d? tho?i mái d? b?n dùng b?ng m?t tay v* dút túi qu?n.- Smartphone Lumia 625 có nhi?u m?u s?c d? b?n tho?i mái l?a ch?n, các m*u g?m v*ng, tr?ng, cam, xanh v* den. S? khác bi?t v? m*u s?c c?a nokia Lumia 625 ch? l* t?m v? nh?a polycarbonate m?t sau ?p k*n các c?nh máy. T?m v? nh?a n*y có b? m?t m?n v* cho ta c?m giác khá ch?c ch?n. Tháo t?m v? n*y s? d? l? pin, khay SIM c? nh? (micro-SIM) v* khe c?m th? nh? ngo*i. C?c pin du?c g?n li?n không tháo r?i du?c, khay SIM v* khay c?m th? nh? n?m ch?ng lên nhau ? c?nh ph?i c?a máy.- Tuong t? các máy Lumia khác, di?n tho?i Lumia 625 có ph*m b?m máy ?nh v?t lý d? ch?p hình v* quay phim. T?t c? các ph*m v?t lý c?a máy g?m ph*m âm lu?ng, ngu?n v* ph*m camera d?u du?c b? tr* ? c?nh ph?i. Các ph*m n*y d?u nh?y v* d? b?m. C?ng tai nghe 3.5mm n?m trên d?nh máy, c?ng micro-USB n?m ? dáy máy.- Ph*a m?t sau lumia 625 l* camera 5MP có dèn LED tr? sáng, không có ?ng k*nh quang Carl Zeiss v* camera 0.3MP ? ph*a tru?c. Khe loa ngo*i ? ph*a sau nh? nhung âm lu?ng v?n khá l?n, d? nghe ? môi tru?ng ti?ng ?n v?a ph?i.M*n hình c?a Smartphone Lumia 625- M*n hình l?n l* t*nh nang chi?n lu?c c?a Nokia ? s?n ph?m n*y. M*n hình 4.7 inch c?a di?n tho?i Nokia lumia 625 s? d?ng công ngh? IPS LCD tuong t? nhu các phiên b?n Lumia 720, Nokia lumia 620 v* lumia 520. T?m k*nh ch?ng v? v* xu?c m*n hình Gorilla Glass 2 du?c thi?t k? cong ? các góc v* mép m*n hình trông r?t d?p, giúp lumia 625 trông sang hon so v?i m?c giá c?a nó. M*n hình n*y s? h?u công ngh? c?m ?ng siêu nh?y, nghia l* chúng ta có th? dùng du?c khi deo gang tay, b?m b?ng móng tay ho?c th?m ch* b?ng chìa khóa.- M?c dù có m*n hình l?n hon nhung d? phân gi?i trên smartphone Lumia 625 có d? phân gi?i WVGA (800 x 480 pixel) tuong t? các phiên b?n Lumia 620 v* Lumia 520 giá r?, {do dó|nhu v?y|cho nên] m?t d? di?m ?nh c?a lumia 625 l* khá th?p, ch? có 199 PPI. Khi so sánh v?i các phiên b?n Lumia khác, m*n hình c?a di?n tho?i n*y không s?c nét b?ng nhung khi lu?t web, ch? v?n d? d?c v* m*n hình có d? sáng t?t khi dùng trong nh*. Nhung, di?m y?u ? m*n hình n*y l* b? bóng khá nhi?u, nên hoi khó nhìn khi dùng ? ngo*i tr?i n?ng.- Nói chung, Di?n tho?i Lumia 625 l* máy t?m trung nên chúng ta cung d? hi?u l* nó không th? có d? phân gi?i cao nhu di?n tho?i Lumia 920 v* Lumia 925. N?u cho r?ng m?c tiêu c?a Nokia ? s?n ph?m n*y l* nh?m d?n nh?ng ngu?i dùng mu?n có smartphone m*n hình l?n giá r? d? lu?t web thì d? phân gi?i c?a máy d? dáp ?ng nhu c?u. Ngo*i ra, d? phân gi?i th?p còn có tác d?ng giúp máy ho?t d?ng t?t hon trên c?u hình ph?n c?ng không cao.Camera c?a di?n tho?i Lumia 625- Smartphone Lumia 625 du?c trang b? hai camera, 5MP ph*a tru?c v* 0.3MP ph*a sau. Chi?c camera ch*nh c?a lumia 625 có các thông s? gi?ng h?t camera 5MP c?a di?n tho?i Lumia 620 v* Lumia 520 g?m zoom s? 4X, ?ng k*nh kh?u m? f2.4, tiêu c? 28mm, kho?ng cách l?y nét t?i thi?u 10cm, k*ch c? c?m bi?n 1/4 inch, kh? nang l?y nét t? d?ng, dèn LED flash v* không có ?ng k*nh quang Carl Zeiss.- cung nhu các m?u Lumia khác, b?m m?t lúc v*o ph*m ch?p hình v?t lý ? c?nh ph?i c?a máy s? m? ?ng d?ng camera c? khi máy dang ? ch? d? khóa m*n hình. ? t*nh nang ch?p hình, ?ng d?ng camera cho phép di?u ch?nh dèn flash (t?t, b?t ho?c t? d?ng), ISO (t? 100-800), phoi sáng, cân b?ng tr?ng, l?a ch?n khung hình 16:9 ho?c 4:3, dèn h? tr? l?y nét d? l*m sáng d?i tu?ng ch?p ? môi tru?ng ánh sáng th?p v* các ch? d? c?nh ch?p (c?n c?nh, ban dêm, chân dung ban dêm, th? thao v* dèn n?n).- Do s? d?ng cùng lo?i camera v?i s?n ph?m Lumia 620 v* Lumia 520 (lumia 520 không có dèn flash), ch?t lu?ng ?nh ch?p ? smartphone Lumia 625 cung tuong t? ?nh trên hai máy trên. ?nh ch?p ? ngo*i tr?i có m*u s?c trung th?c, d? chi ti?t th? hi?n khá t?t v?i các ?nh ch?p c?n c?nh nhung v?i ?nh ch?p khung c?nh r?ng thì nhi?u có th? nhìn th?y khá rõ. ? môi tru?ng trong nh*, ?nh ch?p cung khá nhi?u. Nhìn chung, camera c?a s?n ph?m ch? d?t m?c trung bình, d? dùng n?u nhu c?u ch? d? chia s? lên các m?ng xã h?i.- Ngo*i ?ng d?ng camera ch*nh, s?n ph?m có thêm m?t s? ?ng d?ng ?nh khác khá thú v? g?m ?ng d?ng ch?p hình d?ng (gif), ngu?i dùng có th? di?u ch?nh t?c d? chuy?n d?ng v* các hi?u ?ng m*u, ?ng d?ng Nokia Glam Me ch?p hình chân dung có th? ch?nh s?a m*u da, m?t, l*m tr?ng rang v* các hi?u ?ng m*u, ?ng d?ng ch?p hình to*n c?nh v* d?c bi?t l* ?ng d?ng ch?p ?nh thông minh Nokia Smart Cam.Ph?n m?m v* các t*nh nang ? s?n ph?m Lumia 625- di?n tho?i Lumia 625 s? d?ng h? di?u h*nh Windows Phone 8 cùng v?i b?n update Amber m?i nh?t d*nh riêng cho các phiên b?n Lumia c?a Nokia. - B?n c?p nh?t Amber mang d?n hon ch?c t*nh nang m?i d*nh cho các phiên b?n Lumia g?m: l?t úp máy d? t?t chuông cu?c g?i d?n, ch?n tin nh?n v* cu?c g?i, hai ?ng d?ng ?nh Pro Camera v* Nokia Smart Camera, Bluetooth Smart, d*i FM, Glance Screen (hi?n th? t? l? pin, d?ng h? v* bi?u tu?ng máy ? ch? d? câm), ch?m hai l?n v*o m*n hình d? m? khóa m*n hình, di?u ch?nh nhi?t m*u v* m*u s?c cho m*n hình, kh? nang x? lý ?nh c?i ti?n, ?ng d?ng Nokia Video Upload t?i video t?i da 15 phút quay t? máy lên YouTube v* ?ng d?ng Nokia Video Trimmer d? c?t ng?n video quay t? máy v* t*nh nang ki?m soát b? nh? luu tr?.- Tuy v?y, m?t s? t*nh nang m?i c?a b?n update Amber không dùng du?c trên nokia Lumia 625 theo lý gi?i c?a Nokia l* do ph?n c?ng không tuong th*ch. Các t*nh nang dó g?m ?ng d?ng ?nh Pro Camera ch? s? d?ng du?c trên dòng Lumia 9X (920, 928 v* 925), ch?m hai l?n v*o m*n hình d? m? khóa v* Glance Screen.- T*nh nang ki?m soát b? nh? d? ch? d?ng xóa nh?ng d? li?u chi?m d?ng nhi?u b? nh?. Dây l* t*nh nang h?u *ch v?i smartphone Lumia 625 b?i máy có b? nh? trong ch? có 8GB v* ch? còn g?n 5GB d*nh cho ngu?i s? d?ng. Hi?u nang ho?t d?ng v* th?i gian s? d?ng c?a pin trên phiên b?n Lumia 625- Di?n tho?i Lumia 625 dùng b? x? lý Qualcomm Snapdragon S4 dual-core t?c d? 1.2GHz cao hon m?t chút so v?i Lumia 720, nokia lumia 620 v* smartphone giá r? Nokia lumia 520 (d?u s? d?ng ch*p lõi kép t?c d? 1GHz) nhung b? nh? RAM thì tuong t?, ch? có 512MB. Tuy dây l* c?u hình bình thu?ng so v?i các dòng s? d?ng Android nhung Windows Phone 8 du?c t?i uu r?t t?t nên s?n ph?m ho?t d?ng v?n khá l* mu?t v?i các thao tác trên máy. Khi dùng các smartphone Windows Phone, có c?m giác nhu nh?ng smartphone n*y không c?n d?n Ch*p b?n nhân v?i c?u hình m?nh m?.- RAM 512MB c?a di?n tho?i Lumia 625 có th? l* v?n d? v?i nh?ng ngu?i th*ch choi game trên smartphone. Theo th?ng kê c?a trang AllWindowsphone, ch? có m?t t? l? r?t nh? (0,24%) trong s? 150.000 ?ng d?ng trên kho ?ng d?ng d*nh cho Windows Phone không tuong th*ch v?i thi?t b? có RAM 512MB. Nhung các ?ng d?ng không tuong th*ch v?i RAM 512MB l?i l* các game dình dám c?a hai nh* cung c?p Gameloft v* EA Games, ch?ng h?n nhu Halo: Spartan Assault, FIFA 13, N.O.V.A.3, Tiger Woods 12, Mass Effect:Infiltrator, The Amazing Spider-Man, Cracking Sands, Gerbil Physics, MONOPOLY, Rocket Riot v* The Sims 3. Tuy nhiên, s?n ph?m v?n choi du?c m?t s? game nhu Temple Run v* Asphalt 7.- Pin c?a nokia Lumia 625 có dung lu?ng 2.000 mAh. Theo nh* s?n xu?t, viên pin n*y cho phép s?n ph?m ho?t d?ng 23 ng*y ? ch? d? ch?, lu?t web 7,2 gi? liên t?c trên m?ng 3G, xem phim 6,8 gi? v* g?i di?n du?c 15,2 gi? trên m?ng 3G. Trong dùng th?c t? v*i ng*y, chúng tôi th?y lumia 625 có pin khá t?t, d? dáp ?ng du?c m?t ng*y ? cu?ng d? dùng khá cao (b?t k?t n?i 3G ho?c Wi-Fi liên t?c d? c?p nh?t tin t? Gmail v* Facebook, th?nh tho?ng v*o m?ng lu?t web, ch?p m?t s? b?c ?nh v* c*i d?t m?t s? ?ng d?ng).K?t lu?n c?a ti?n cu?ng mobile- Uu di?m n?i tr?i nh?t c?a Di?n tho?i Lumia 625 so v?i các máy Windows Phone khác l* k*ch c? m*n hình l?n 4.7 inch, l?n hon c? các s?n ph?m s? d?ng Android c?a các hãng l?n trong cùng t?m giá. phiên b?n Lumia 625 cung có thi?t k? khá d?p, lumia 625 ch?y mu?t v* pin b?n. sky a830 ch*nh hãng, m?i 100% full box xách tay t? h*n qu?c, t?ng kèm 1pin d? phòng, 1 x?c c?c.--------------------------------------------------------------------------------------------Hãy d?n v?i chúng tôi d? có s?n ph?m t?t nh?t:Tiencuongmobile - Smartphone giá r?C?a h*ng : 147 Thái H* - D?ng Da - H* N?iPhone : 04.35112088Fax : 04.35375079H? tr? khách h*ng: 0903297949

 12. Sponsored Links
Page 1 of 10 123 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |