Bồn nước : là dạng h́nh khối có tác dụng chứa nước ở Việt Nam mới. Bồn nước đến năm 2012 đă rất đa dạng về chủng loại và mẫu mă sản phẩm. Bồn nước có những mục đích sử dụng khác nhau như: chứa nước sinh hoạt, tới tiêu nông nghiệp, chứa nước công nghiệp xây dựng,...Và c̣n có thể chứa hóa chất công nghiệp, chứa thực phẩm. Tác dụng rất cao và thị trường rất phát triển từ cuối năm 2005 đến ngày hôm nay. Bồn nước trên thị trường có nhiều hăng có chất lượng khẳng định và xếp hạng như : Bồn nước Sơn Hà, bồn nước Tân Mỹ, bồn nước Tân Á Đại Thành,...Bồn nước cũng có 2 loại chính là bồn nước inox - bồn nước nhựa.

Từ khóa : bồn nước tân ábồn nước sơn hàthái dương năng sơn hà .

Lưu ư khi lắp đặt bồn nước : đây là dịch vụ kèm theo của một số hăng bồn như Tân Á, Tân Mỹ,.. và tính phát sinh công thêm khoảng 200 ngàn đồng trên một bồn. Vật tư lắp đặt do gia đ́nh tự mua có thể là ống PVC, PPR - chịu nhiệt. Ren bồn nước phần lớp cỡ ren 40 = 48 PVC = 50 PPR = 40 kẽm. Chi phí thêm thường có 1 van + 1 chếch + 5 cút + côn thu nếu tỷ lệ ống chênh lệch.