Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 2 of 2

Thread: Densha Otoko

 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  9
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Densha Otoko  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  T�m t#7855;t truy#7879;n:  D#7921;a tr�n m#7897;t c�u chuy#7879;n c� th#7853;t:  V�o 9 gi#7901; trung tam bao hanh may giat sanyo tai tphcm 55 ph�t t#7889;i ng�y 14 th�ng 3 n#259;m 2004, m#7897;t th�nh vi�n #7849;n danh post m#7897;t #273;#7873; t�i tr�n di#7877;n #273;�n trung tam bao hanh may giat sanyo tai tphcm 2channel k#7875; v#7873; c�u chuy#7879;n v#7915;a trung tam bao hanh may giat panasonic tai tphcm x#7843;y ra v#7899;i m�nh.

  Theo l#7901;i anh ta th� tr�n chuy#7871;n t�u v#7873; nh� anh ta #273;� ng#7891;i c#7841;nh m#7897;t c� g�i xinh #273;#7865;p. R#7891;i m#7897;t �ng l�o say x#7881;n b#7855;t trung tam bao hanh may giat samsung tai tphcm #273;#7847;u ch#7917;i m#7855;ng nh#7919;ng ph#7909; n#7919; ng#7891;i g#7847;n #273;�.

  Khi �ng l�o trung tam bao hanh may giat panasonic tai tphcm n#7885; b#7855;t #273;#7847;u #273;e d#7885;a m#7897;t ph#7909; n#7919; th� anh ta thu h#7871;t d#361;ng kh� #273;#7913;ng ra ng#259;n �ng ta l#7841;i...

  V� m#7897;t chuy#7879;n t�nh l�ng m#7841;n v� #7845;m �p b#7855;t #273;#7847;u.  T�c gi#7843;: Nakano Hitoril Hara Hidenori  Nh�m d#7883;ch: #272;ang c#7853;p nh#7853;t...  Th#7875; trung tam bao hanh may giat samsung tai tphcm lo#7841;i: Comedy, Romance, Seinen  T�nh tr#7841;ng: #272;� ho�n th�nh  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]:

  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

  Dragon Ball B#7843;n Vip - B#7843;n #272;#7865;p Nguy�n G#7889;c

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2013
  Posts
  101
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Chuyen phat nhanh h*ng n?ng L* hình th?c chuyenphatnhanh giúp khách h*ng gi?i quy?t du?c n?i lo ng?i v? s? c?ng k?nh, ph?c t?p c?a buu ki?n gói h*ng mu?n g?i trong th?i gian t? 8 gi? d?n 16 gi? 30 trong ng*y, . SHEXPRESS l* công ty chuyenphatnhanh h*ng d?u Vi?t Nam v? chuy?n phát nhanh h*ng n?ng, ph?c v? b?n m?t cách h?p lý, nhanh chóng v* t?n tình nh?tGói d?ch v? n*y nh?n nh?ng lo?i h*ng có k*ch thu?c Max nhu sau:. Cao : 1,6 mét. D*i : 3 mét. Ngang : 2 mét. N?ng : 3 -4 t?nD?i v?i h*ng hóa c?ng k?nh v* h*ng nh?, tr?ng lu?ng th?c t? (kg) du?c qui d?i theo hãng v?n chuy?n nhu sau:- H*ng không: s? do (cm) D*i x R?ng x Cao / 6000- Du?ng b?: s? do (cm) D*i x R?ng x Cao / 3000SHEXPRESS s? không ng?ng cung c?p cho Qúy khách bi?t v? hi?n tr?ng c?a gói h*ng, d?ng th?i v?i các b?ng giá tr?n gói chúng tôi s? mang l?i cho b?n nh?ng giá tr? minh b?ch, an to*n nh?t, gi?m thi?u các th? t?c gi?y t? nhung tang cu?ng m?c ki?m soát. Hãy g?i cho chúng tôi, Công ty chuyen phat nhanh SHEXPRESS ngay khi quý khách có nhu c?u g?i h*ng hóa, t*i li?u. ************************************************** *********************www.chuyenphatnhanhsh.comCông ty TNHH S*i Gòn H* N?i ExpressTr? s?: 1/4 du?ng 41, P. Phú Th? Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCMVPGD: 122/11 YÊN TH?, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCMTell: 08 3547 1142 - 08 39722699 - Fax: 08 3547 1142Hp: 0908 707 989 - 0906 828 766 Email: [email protected]

 4. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |