L#7854;P #272;#7862;T H#7878; TH#7888;NG CHU�NG C#7916;A C� H�NHB#7841;n l� m#7897;t kh�ch h�ng bi#7871;t c#7853;p nh#7853;t xu h#432;#7899;ng ti�u d�ng hi#7879;n #273;#7841;i.

B#7841;n mu#7889;n ch#7911; #273;#7897;ng kh�ng ch#7881; trong vi#7879;c mua s#7855;m m� c�n trong c�c t�nh hu#7889;ng, cu#7897;c vi#7871;ng th#259;m kh�ng h#7865;n tr#432;#7899;c #273;� t#7915;ng �t nh#7845;t m#7897;t l#7847;n l�m b#7841;n ch#432;a h�i l�ng ho#7863;c kh� x#7917;.

V� b#7841;n #273;ang b#259;n kho#259;n t�m gi#7843;i ph�p ?#272;#417;n gi#7843;n l� h�y l#7855;p #273;#7863;t [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C trung tam bao hanh tivi samsung tai tphcm LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] v� m#7885;i vi#7879;c #273;#7889;i v#7899;i b#7841;n tr#7903; n�n th#7853;t d#7877; d�ng.

H#7879; th#7889;ng chu�ng c#7917;a c� h�nh gi�p b#7841;n quan s�t, giao ti#7871;p trung tam bao hanh tivi samsung tai tphcm tr#7921;c ti#7871;p #273;#432;#7907;c v#7899;i ng#432;#7901;i kh�ch ph�a b�n ngo�i c#7917;a. V#7899;i h#7879; th#7889;ng n�y k#7871;t h#7907;p v#7899;i kh�a #273;i#7879;n, b#7841;n c� th#7875; t#7921; m#7903; c#7917;a t#7915; xa cho ng#432;#7901;i nh� hay kh�ch m� kh�ng nh#7845;t thi#7871;t ph#7843;i ra ngo�i, ho#7863;c c� th#7875; t#7915; ch#7889;i nh#7919;ng trung tam bao hanh tivi sony tai tphcm ng#432;#7901;i kh�ch l#7841;�VietSun #273;#7873; xu#7845;t v#7899;i b#7841;n b#7897; chu�ng c#7917;a tr#7883; gi� 8.125.000 VN#272; (ch#432;a bao g#7891;m chi ph� l#7855;p #273;#7863;t).

H�nh #7843;nh:H#7879; th#7889;ng g#7891;m c�c thi#7871;t b#7883;:1 m�n h�nh CDV � 70A:

M�n h�nh 7" TFT Digital,

Hands-free - K#7871;t h#7907;p m#7903; c#7917;a b#7857;ng kh�a #273;i#7879;n t#7915; (DL-3) - M#7903; r#7897;ng 2 camera c#7917;a

M#7903; trung tam bao hanh tivi sony tai tphcm r#7897;ng tay nghe ph#7909; (DP-4VR)

K#7871;t trung tam bao hanh tivi toshiba tai tphcm n#7889;i d�y 4C x 0.65mm, 50m

Ngu#7891;n 110~240V AC1 n�t nh#7845;n DRC � 4MC:

Camera m�u g#7885;i c#7917;a,

C#7843;m bi#7871;n CCD,

V#7887; kim lo#7841;i, ch#7881;nh g�c nghi�ng,

K#7871;t n#7889;i t#7845;t c#7843; Model m�n h�nh m�u.

D�ng cho l#7855;p ngo�i tr#7901;iB#7843;o h�nh h#7879; th#7889;ng trong v�ng 12 th�ngM#7885;i chi ti#7871;t xin vui l�ng li�n h#7879;:

C�ng ty TNHH Th#432;#417;ng m#7841;i v� D#7883;ch v#7909; VietSun

#272;#7883;a ch#7881;: S#7889; 6, ng� 52/1/1 #273;#432;#7901;ng Ph#7841;m H�ng, T#7915; Li�m, H� N#7897;i

#272;i#7879;n tho#7841;i: 04 62961226 Fax: 043 7857212

Website: [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y trung tam bao hanh tivi toshiba tai tphcm #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

Hotline: 01649613990 _ Ms. V�n Anh

Email: [email protected]

Skype: vananh_vietsuncctv[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...],[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...] [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...], [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...],