Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  25
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Ng#431;#7900;i T�nh B� #272;#7840;o  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  T�m t#7855;t truy#7879;n: C�, v� mu#7889;n m#7865; m�nh #273;#432;#7907;c #273;i#7873;u tr#7883; b#7857;ng c�c ph#432;#417;ng ph�p y h#7885;c ti�n ti#7871;n nh#7845;t,#273;� #273;#7891;ng � l�m ng#432;#7901;i t�nh c#7911;a anh.  Anh, lu�n gi#7853;n d#7919; v� t�n nh#7851;n,nh#432;ng l#7841;i n�i v#7899;i c� r#7857;ng h�y v� anh m� sinh con.  trung tam bao hanh may giat toshiba trung tam bao hanh tu lanh panasonic tai tphcm C� kh�ng mu#7889;n, l#7863;ng l#7869; u#7889;ng thu#7889;c tr�nh thai.  C� n�i: �Tin t#432;#7903;ng anh l� m#7897;t chuy#7879;n, ph#7843;n b#7897;i l#7841;i l� m#7897;t chuy#7879;n kh�c.�  trung tam bao hanh tu lanh panasonic tai tphcm trung tam bao hanh may giat toshiba Anh b� #273;#7841;o:�Kh�ng #273;#432;#7907;c #7903; tr�n gi#432;#7901;ng c#7911;a t�i ngh#297; v#7873; th#7857;ng #273;�n �ng kh�c.�  Khi anh c#7903;i h#7871;t qu#7847;n �o c�, ch#7881; d�ng trung tam bao hanh tu lanh toshiba tai tphcm m#7897;t c�u #273;#7849;y c� xu#7889;ng t#7853;n c�ng #273;#7883;a trung tam bao hanh may giat toshiba ng#7909;c:� Ph#7909; n#7919; #273;� b#7883; k#7867; kh�c ch#7841;m v�o, t�i kh�ng c#7847;n.�  C#7913; t#432;#7903;ng r#7857;ng anh y�u c� th#7853;t l�ng, l#7841;i kh�ng bi#7871;t r#7857;ng anh ch#7881; coi c� l� th#7871; th�n c#7911;a ng#432;#7901;i kh�c.  Anh y�u c�, l#7841;i t#7893;n th#432;#417;ng c� v� c�ng s�u s#7855;c.  C� y�u anh, l#7841;i v� anh m� b#7883; th#432;#417;ng trung tam bao hanh tu lanh sanyo trung tam bao hanh tu lanh toshiba tai tphcm trung tam bao hanh may giat toshiba t�ch #273;#7847;y m�nh.  trung tam bao hanh may giat toshiba Ng�y h�m #273;�, anh k#7871;t h�n v#7899;i m#7897;t ng#432;#7901;i ph#7909; n#7919; kh�c.  #272;�m h�m #273;�, c� n#7857;m tr�n gi#432;#7901;ng c#7911;a m#7897;t ng#432;#7901;i #273;�n �ng kh�c.  T#7915; m#7897;t m#7889;i t�nh ng#7847;m d#7851;n t#7899;i bao m#7889;i r#7855;c r#7889;i, s�ng gi� d#7847;n hi#7879;n l�n, c� kh�ng th#7875; kh�ng b�nh t#297;nh #273;#7889;i m#7863;t.  Anh c� v#7883; h�n th�, l#7841;i t�nh c#7901; g#7863;p #273;#432;#7907;c c�, t#7915; #273;� kh� c� th#7875; d#7913;t b#7887;.  Anh, #273;#7889;i m#7863;t v#7899;i s#7921; l#7921;a ch#7885;n gi#7919;a t#432;#417;ng trung tam bao hanh tu lanh sanyo lai trung tam bao hanh may giat toshiba v� t�nh y�u, cu#7889;i c�ng v� c� m� bu�ng tha t#7845;t c#7843;.  D�y d#432;a kh�ng r�, �n o�n kh�ng ng#7915;ng, l� #273;�ng hay l� sai, cu#7889;i c�ng ai l� ng#432;#7901;i c� l#7895;i?  T�c gi#7843;: T� Ni#7879;m T�nh  Nh�m d#7883;ch: #272;ang c#7853;p nh#7853;t...  Th#7875; lo#7841;i: Ti#7875;u Thuy#7871;t, Ng�n T�nh  T�nh tr#7841;ng: #272;� ho�n th�nh  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  [ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]  Hoa T#432; D#7851;n

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Member
  Join Date
  Feb 2013
  Location
  http://suadieuhoauytin.com
  Posts
  68
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  D?i lý cung c?p vé máy bay - Gia HuyKÍNH G?I : QUÝ KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH TM - DV - DL - XD GIAHUYD?I LÝ CUNG C?P VÉ MÁY BAY HÀNG D?U R? NH?T QU?C N?I VÀ QU?C T? T?I TP.HCM DC: 60 Út T*ch, Phu?ng 4, Qu?n Tân Bình.DT: 3 8112211 - FAX:3 8112226Email: [email protected] Website: http://giahuy-vemaybay.com. http://www.facebook.com/CongTyGiaHuyCông ty chúng tôi l* d?i lý ch*nh th?c c?a các hãng h*ng không trong v* ngo*i nu?c , Gia Huy cung c?p d?y d? các d?ch v? du l?ch : Bán vé máy bay , vé du l?ch , b?o hi?m du l?ch , d?t phòng khách s?n , các d?ch v? VISA , H? CHI?U . Phòng vé Gia Huy nh?n cung c?p vé máy bay cho các t? ch?c , t? ch?c có nhu c?u di l?i b?ng du?ng h*ng không , dáp ?ng m?i nhu c?u di l?i : Lao d?ng , tham quan , du h?c, d?nh cu , du l?ch , ch?a b?nh , nghiên c?u sinh . Hi?n t?i v* trong tuong lai , Gia Huy c?n liên k?t , h?p tác v?i các t? ch?c , cá nhân có ngu?n khách di l?i b?ng h*ng không , chúng tôi s? có ch*nh sách d?c bi?t l* chi?c kh?u hoa h?ng cao v* nhi?u khuy?n mãi . D? bi?t thêm thông tin , vui lòng truy c?p v*o trang web ch*nh c?a công ty chúng tôi . Quý khách có th? tham kh?o giá vé , tuy?n bay , thông tin h*ng không , bi?u ph* v* quy?n l?i c?a b?o hi?m AAA, AIG Chúng tôi có g?i kèm ch*nh sách gi?m ph?n tram hoa h?ng d? Quý Khách tham kh?o .Hãy g?i cho Gia Huy khi b?n có nhu c?u v* ch?c r?ng b?n s? mua du?c vé g?c ch*nh hãng , không ph?i qua nhi?u trung gian , tránh ph?i mua vé giá cao l?i còn không du?c hu?ng d?y d? các d?ch v? khuy?n mãi c?a hãng .*T?ng phi?u mua h*ng giá tr? 50.000 D ho?c card DT DD tuong th*ch * Nhi?u uu dãi khi Qúy khách mua vé các hãng QU?C T? khác- Giá vé chua bao g?m thu? v* ph* ph?c v? - M?i chi ti?t vui lòng liên h? v?i chúng tôi , vui lòng d?t ch? v* mua vé s?m d? có giá uu dãi trên- Hãy liên h? ngay PV GIA HUY d? mua vé v?i giá t?t nh?tYahoo chat : huynhvy.giahuy , thuan.giahuy, nu0208 , loan.giahuy, anhthu.giahuy , tutrinh.giahuy, phuongkhanh.giahuy Sky chat: phungairlines , tramngochuynhPV GIA HUY r?t hân h?nh du?c ph?c v? quý khách.

 4. Sponsored Links

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |