[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]T�m t#7855;t truy#7879;n:Th�n l� thi�n kim th#7911; ph#7911; H�ng Ch�u, Tr�nh T#7883;nh Tuy#7871;t kh�ng ch#7881; c� gia th#7871; l�m ng#432;#7901;i ta ca ng#7907;i.

M#7863;t kh�c, n�ng c�n #273;#432;#7907;c tr#7901;i cao �n s#7911;ng, c� tr#7847;m ng#432; l#7841;c nh#7841;n chi t#432;*, ng#432;#7901;i theo #273;u#7893;i kh�ng ng#7915;ng. ( * � n�i nhan s#7855;c tuy#7879;t v#7901;i #273;#7871;n n#7893;i c� b#7883; quy#7871;n trung tam bao hanh may giat sanyo tai tphcm r#361; kh�ng mu#7889;n b#417;i xa, nh#7841;n c#361;ng ng#7851;n ng#417;, s� xu#7889;ng chi�m ng#432;#7905;ng hay c�n g#7885;i l� chim sa c� l#7863;n)

Nh#432;ng #273;#7889;i v#7899;i nam nh�n theo #273;u#7893;i, n�ng trung tam bao hanh may giat sanyo tai tphcm n#7871;u kh�ng c� c#7843;m gi�c v#7915;a vui v#7915;a s#7907;, th� ch#7881; c#7843;m th#7845;y phi#7873;n ph#7913;c.

H�m nay, n�ng m#7899;i #273;i tr�n #273;#432;#7901;ng kh�ng bao l�u, #273;� th#7845;y b#7883; v�i v#7883; c�ng t#7917; nh�n theo kh�ng r#7901;i.

V� mu#7889;n trung tam bao hanh may giat hitachi tai tphcm tho�t kh#7887;i c#417;n �c m#7897;ng n�y, c#7847;n ph#7843;i c� m#7897;t ng#432;#7901;i l�m bia #273;#7905;.

Kh� th#7871; l�m cho ng#432;#7901;i ta s#7907; h�i, t#7915;ng l�m kh�ch #7903; trong nh� �L�nh Di#7877;m B#7843;o Ch#7911;� Qu�n Ch#7845;n Ti�u.

Nh�n h#7855;n, tr�n m#7863;t kia kh#7855;c bi#7875;u t�nh �Ch#7899; c� #273;#7871;n g#7847;n� mu#7889;n l�nh bao nhi�u c� b#7845;y nhi�u.

N�ng kh�ng dong d�i, l#7853;p t#7913;c ti#7871;n l�n, th�n thi#7871;t trung tam bao hanh may giat hitachi tai tphcm �m l#7845;y khu#7927;u tay m#7841;nh m#7869; m� c� l#7921;c trung tam bao hanh may giat panasonic tai tphcm c#7911;a h#7855;n.

Ti#7871;p theo c�n gi#7843; th�n thi#7871;t h#432;#7899;ng h#7855;n n#7903; r#7897; l�m #273;#7891;ng ti#7873;n ng#7885;t ng�o, tr#432;#7899;c m#7863;t m#7885;i ng#432;#7901;i tuy�n b#7889; b#7885;n h#7885; l� m#7897;t #273;�i.

Qu#7843; nhi�n, c#7843; ng#432;#7901;i h#7855;n ph�t ra h#417;i th#7903; kh�ng t#7889;t, l#7853;p t#7913;c d#7885;a nh#7919;ng nam t#7917; li�n can lui xa.

L� gan l#7899;n h#417;n m#7897;t ch�t c#361;ng kh�ng d�m t#7899;i g#7847;n h#7855;n, c�ng kh�ng n�i #273;#7871;n c�ng h#7855;n tranh gi�nh n#7919; nh�n?

A, n�ng th#7853;t s#7921; l� qu� th�ng minh, bi#7871;t l#7921;c ch#7885;n nam nh�n kh#7889;c* nh#432; v#7853;y l�m bia! (*t�n nh#7851;n)

trung tam bao hanh may giat panasonic tai tphcm Kh�ng ng#7901; l�c n�ng vui v#7867; mu#7889;n c�m #417;n h#7855;n, l#7841;i thi#7871;u ch�t n#7919;a b#7883; �nh m#7855;t c#7911;a h#7855;n nhanh ch�ng #273;�ng c#7913;ng

� ~ ch�nh l� gi�p m#7897;t vi#7879;c nh#7887; th�i, c#361;ng s#7869; kh�ng m#7845;t #273;i kh#7889;i th#7883;t n�o, c� c#7847;n nh#7887; m#7885;n nh#432; v#7853;y kh�ng ch#7913;?T�c gi#7843;: Chu �nh HuyNh�m d#7883;ch: #272;ang c#7853;p nh#7853;t...Th#7875; lo#7841;i:T�nh tr#7841;ng: #272;� ho�n th�nh

[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

[ VUI L�NG #272;#258;NG K� #272;#7874; TH#7844;Y #272;#431;#7906;C LINK - NH#7844;N V�O #272;�Y #272;#7874; #272;#258;NG K�...]

Ti#7875;u Th#432; �sin (#272;� Full)