B#7871;p ga Binova BI 271DH | b#7871;p ga Binova bi 271dh d�ng 3 b#7871;p nh#7853;p kh#7849;u, b#7871;p ga binova gi#7843;m gi� l#7899;n #273;#7847;u n#259;m, b#7871;p ga binova bi 271dh ch�nh h�ng gi� r#7867;, b#7871;p ga �m Binova Bi 271dh si�u ti#7871;t ki#7879;m gas, b#7871;p ga �m k�nh Binova Bi 271dh khuy#7871;n m#7841;i tr#7883; gi� 800.000 VN#272;, b#7871;p ga Binova Bi 271dh, b#7871;p ga �m Binova bi 271dh, b#7871;p ga �m k�nh BinovaN#7897;i Th#7845;t Nh#7853;p Kh#7849;u K#432;#7901;ng Th#7883;nhT#7921; h�o l� #273;#7841;i l� c#7845;p 1 uy t�n cung c#7845;p c�c s#7843;n ph#7849;m cao c#7845;p c#7911;a c�c h�ng n#7893;i ti#7871;ng nh#432;Giovani | Malloca | Fagor | Teka | Rinnai | Munchen | Napoliz | BinovaB�O GI� M#7898;I NH#7844;T B#7870;P GA BINOVAB#7871;p ga Binova BI 271DHB#7871;p ga �m Binova bi 271dhK�ch th#432;#7899;c kho�t #273;�: 685x385 mmB#7843;o h�nh ch�nh h�ng 3 n#259;mGi� b�n t#7841;i n#7897;i th#7845;t K#432;#7901;ng Th#7883;nh: 3.400.000 VN#272;Khuy#7871;n m#7841;i: �p d#7909;ng #273;#7863;c bi#7879;t d�nh cho B#7871;p trung tam bao hanh trung tam bao hanh may giat toshiba tai tphcm may giat toshiba ga Binova BI 271DHtrung tam bao hanh may giat hitachi tai tphcmM�y h�t m�i Binova BI 77IG09M�y h�t m�i Binova BI 77IG09K�ch th#432;#7899;c l#7855;p #273;#7863;t: 900(mm) ngangB#7843;o h�nh ch�nh h�ng 3 n#259;mtrung tam bao hanh may giat hitachi tai tphcm trung tam bao hanh may giat toshiba tai tphcmGi� b�n t#7841;i n#7897;i th#7845;t K#432;#7901;ng Th#7883;nh: 3.800.000 trung tam bao hanh may giat toshiba VN#272;Khuy#7871;n m#7841;i: D�nh ri�ng cho m�y h�t m�i Binova#272;#7863;c bi#7879;t khi mua tr#7885;n b#7897; b#7871;p ga+ m�y h�t m�i s#7869; nh#7853;n ch#432;#417;ng tr�nh khuy#7871;n m#7841;i " tri#7871;t kh#7845;u ngay 3-5% " tr�n t#7893;ng #273;#417;n h�ng t�y theo t#7915;ng h�ngTh�ng tin khuy#7871;n m#7841;i� Ch�o xu�n r#432;#7899;c l#7897;c l#7899;n��p d#7909;ng t#7915; 03/03/2013 #273;#7871;n khi c� th�ng b�o m#7899;iI.) �p d#7909;ng khi mua b#7871;p ga, m�y h�t m�i, m�y s#7845;y b�t1.) Khi qu� kh�ch trung tam bao hanh may giat lg tai tphcm mua b#7871;p ga, m�y h�t m�i, m�y s#7845;y b�t, mi#7877;n ph� v#7853;n chuy#7875;n trung tam bao hanh may giat panasonic tai tphcm l#7855;p #273;#7863;t, t#7863;ng ngay nhi#7873;u ph#7847;n trung tam bao hanh may giat electrolux tai tphcm qu� tr#7883; gi� #273;#7875; qu� kh�ch l#7921;a ch#7885;n nh#432;:-B#7897; n#7891;i inox 3 chi#7871;c cao c#7845;p-B#7897; van d�y gas cao c#7845;p-Thi#7871;t b#7883; c#7843;nh b�o r� r#7881; gas-Ch#7843;o cao c#7845;p si�u ch#7889;ng d�nh, ho#7863;c ch#7843;o t#7915; Ceramic-M�y s#7845;y t�c cao c#7845;p Goldsun.L#432;u �: N#7871;u qu� v#7883; kh�ng l#7845;y qu� t#7863;ng c� th#7875; tr#7915; ti#7873;n m#7863;t t#7915; 200.000 VN#272; #273;#7871;n 1.000.000 VN#272; theo t#7915;ng #273;#417;n h�ngtrung tam bao hanh may giat lg tai tphcm trung tam bao hanh may giat panasonic tai tphcmII.) �p d#7909;ng khi mua b#7871;p t#7915;, b#7871;p #273;i#7879;n t#7915;1.) Khi mua b#7871;p t#7915;, b#7871;p #273;i#7879;n t#7915; t#7863;ng trung tam bao hanh may giat electrolux tai tphcm ngay b#7897; n#7891;i 10 m�n cao c#7845;p ho#7863;c tr#7915; ti#7873;n m#7863;t 700.000 VN#272; #273;#7871;n 1.000.000 VN#272; t�y theo #273;#417;n h�ng.2.) Khi mua b#7871;p t#7915;, b#7871;p #273;i#7879;n t#7915; + M�y h�t m�i. T#7863;ng ngay b#7897; trung tam bao hanh may giat hitachi n#7891;i tr#7883; gi� 3.950.000 VN#272; k�m h#7897;p v#7879; sinh m#7863;t b#7871;p chuy�n d�ng .3.) trung tam bao hanh may giat lg Khi mua tr#7885;n b#7897; trung tam bao hanh may giat samsung tai tphcm thi#7871;t b#7883; nh� b#7871;p s#7869; nh#7853;n tri#7871;t kh#7845;u th�m 5-20 %. V� bao g#7891;m l#7855;p #273;#7863;t v� qu� t#7863;ng #273;#7847;y #273;#7911;.L#432;u �: Hi#7879;n nay si�u th#7883; ch�ng t�i m#7899;i nh#7853;p l� h�ng b#7897; n#7891;i cao c#7845;p c#7911;a t#7853;p #273;o�n Elmich 2013 k�nh m#7901;i qu� v#7883; t#7899;i mua h�ng tham kh#7843;o v� l#7921;a ch#7885;nIII.) Vui xu�n m#7899;i tri �n kh�ch h�ng c#361; th�n thi#7871;tCT1: Khi qu� kh�ch mua h�ng l#7847;n 2 khi #273;i mang theo phi#7871;u mua h�ng l#7847;n 1 s#7869; #273;#432;#7907;c gi#7843;m gi� t#7915; 100.000-1.000.000 VN#272;.CT2: T#7863;ng ngay ch#7843;o t#7915; Ceramic cao c#7845;p tr#7883; gi� 750.000 VN#272; �p d#7909;ng cho kh�ch h�ng mua h�ng l#7847;n 2 c� gi� tr#7883; h�a #273;#417;n > 5.000.000 VN#272;CT3: T#7863;ng ngay b#7897; n#7891;i cao c#7845;p 3 chi#7871;c tr#7883; gi� 1.000.000 VN#272; �p d#7909;ng cho kh�ch h�ng mua h�ng l#7847;n 2 c� gi� tr#7883; h�a #273;#417;n > 10.000.000 VN#272;N#7897;i th#7845;t K#432;#7901;ng Th#7883;nh xin gi#7899;i thi#7879;u t#7899;i qu� v#7883; m#7897;t trung tam bao hanh may giat hitachi th#432;#417;ng hi#7879;u b#7871;p #273;� #273;#7891;ng h�nh trung tam bao hanh may giat lg x�y d#7921;ng t#7893; #7845;m v#7899;i bi#7871;t bao gia #273;�nh.b#7871;p ga Binova l� th#432;#417;ng hi#7879;u b#7871;p #273;#7871;n t#7915; Italy l� 1 trong 10 th#432;#417;ng hi#7879;u cung c#7845;p trung tam bao hanh may giat samsung tai tphcm thi#7871;t b#7883; nh� b#7871;p t#7889;t nh#7845;t t#7841;i Vi#7879;t Nam, v#7899;i #273;#7847;y #273;#7911; c�c m#7851;u m� s#7843;n ph#7849;m t#7915; h�ng b�nh d�n #273;#7871;n h�ng cao c#7845;p. M#7895;i s#7843;n ph#7849;m #273;#7873;u #273;#432;#7907;c thi#7871;t k#7871; v#7853;n h�nh ki#7875;m tra ch#7863;t ch#7869;. V#7899;i chi#7871;n l#432;#7907;c #273;#7847;u t#432; h#7907;p l�, ch#7845;t l#432;#7907;ng s#7843;n ph#7849;m t#7889;t, b#7843;o h�nh chu #273;�o. b#7871;p ga Binovang�y c�ng #273;#432;#7907;c nhi#7873;u gia #273;�nh tin d�ng h#417;n n#7919;a.M#7885;i th�ng tin th�m qu� v#7883; c� th#7875; li�n h#7879; Hotline:-Mr.Trang: 0904 341 563 #273;#7897;i ng#361; t#432; v#7845;n c#7911;a ch�ng t�i s#7869; gi�p qu� v#7883; 24/24 v�o t#7845;t c#7843; c�c ng�y trong tu#7847;nCh�c qu� v#7883; vui v#7867; v� th�nh c�ng !M#7885;i chi ti#7871;t xin li�n h#7879;SI�U TH#7882; N#7896;I TH#7844;T NH#7852;P KH#7848;U K#431;#7900;NG TH#7882;NHShowroom : 37 Tr#7847;n Ph� � H� #272;�ng - H� N#7897;iTel : 04-85864 136 / 04-3997 2828 Mobile : 090 434 1563Yahoo:noithatkuongthinh- Email: [email protected]Website:noithatkuongthinh.comFacebook: Http://facebook/noithatkuongthinh.comC� B�I #272;#7894; XE � T� #272;#7888;I DI#7878;N SHOWROOM

+5 EXP Xem các b*i viết khác cùng chuyên mục n*y: Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa tại H* Nội uy t*n Hexer Makros Măng đắng tươi – Phiên chợ vùng cao Mua Sim so dep Vietnamobile gia re call... Tủ bếp cao cấp Acrylic * s*a chữa máy t*nh tại nh* b#7871;p ga binova bi 271dh gi� #432;u... Mua can ho lotus garden Me rừng ngọt “ Sấy khô” – Đặc sản tây bắc Cung cấp 3 mã máy hút ẩm Jacon thông dụng...