Hôm qua, 12/9, Bộ Thông tin v* Truyền thông đã ch*nh thức trao giấy phép cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động Sim so dep thứ 8 của Việt Nam: Công ty Đông Dương Telecom. Dự kiến thời gian tới, VTC cũng sẽ được cấp phép cung cấp dịch vụ. Với một quốc gia có khoảng 90 triệu dân như Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng, số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường thông tin di động như v*y l* quá nhiều…
Mạng di động đầu tiên không có tần số

T*nh tới thời điểm n*y, Việt Nam đã có 7 mạng di động có hạ tầng đang cung cấp dịch vụ l* Sim Viettel, Sim Mobifone v* mạng Sim Vietnamobile v* t*p đo*n VNPT Sim Vinaphone v* Beeline (Gtel Mobile). Nh*n giấy phép, Đông Dương Telecom sẽ l* doanh nghiệp thứ 8 kinh doanh dịch vụ.

Tuy nhiên, mạng thông tin di động mặt đất của Đông Dương Telecom được thiết l*p trên phạm vi to*n quốc không có tần số vô tuyến điện. Đây l* mô hình mạng thông tin di động dùng chung t*i nguyên tần số Sim so dep đầu tiên được phép triển khai tại Việt Nam.
Mạng thông tin di động của Đông Dương Telecom ra đời hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả s* dụng tần số t*i nguyên Sim phong thuy quốc gia v* giảm thiểu chi ph* đầu tư của Nh* nước thông qua việc chia sẻ s* dụng chung hạ tầng mạng vô tuyến với các doanh nghiệp thông tin di động khác trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.
Với giấy phép Sim so dep gia re n*y, Đông Dương Telecom được phép chia sẻ s* dụng chung mạng vô tuyến 3G với Tổng Công ty Viễn thông Quân Đội (Viettel) v* được chuyển vùng trong nước (roaming) với các mạng viễn thông di động Sim dep gia re mặt đất công nghệ GSM (2G, 2,5G) cho khách h*ng tại Việt Nam v* nước ngo*i trên cơ sở tuân thủ pháp lu*t Việt Nam v* pháp lu*t của nước m* dịch vụ được cung cấp
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin v* Truyền thông Lê Nam Thắng, Đông Dương Telecom l* doanh nghiêp không có hạ tầng thông tin vô tuyến Sim gia re, không có vùng phủ sóng nên việc cung cấp dịch vụ sau khi có giấy phép phụ thuộc quá trình doanh nghiệp đ*m phán, mua lại lưu lượng của các doanh nghiệp có hạ tầng sau đó mới triển khai dịch vụ được. Dù không có được tần số riêng để cung cấp dịch vụ Sim so dep cho khách h*ng song để cung cấp dịch vụ di động, Đông Dương Telecom cũng sẽ phải triển khai mạng lưới nhất định.