THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012
(Đ*o tạo liên thông từ TCCN v* TC nghề, Cao đẳng v* Cao đẳng nghề lên Cao Đẳng, Đại Học - Hệ C*nh Quy)


Trường Đại Học Kinh doanh v* Công nghệ H* Nội tuyển sinh liên thông năm học 2012 - 2013
1.Các ng*nh đ*o tạo;
Kế Toán, T*i ch*nh, Ngân H*ng
Công nghệ thông tin, Thương mại, Quản trị kinh doanh

2. Đối tượng dự thi;
Những người đã có bằng tốt nghiệp TCCN, TC nghề, Cao đẳng, Cqao đẳng nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp có nhu cầu học lê trình độ cao hơn.

3. Điều kiện dự thi
Tốt nghiệp loại khá giỏi được thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp
Tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá giỏi phải có hợp đồng lao động 1 năm l*m việc trở lên theo đúng chuyên ng*nh đã được đ*o tạo.

4. Thời gian đ*o tạo
Từ TC lên Cao Đẳng 1,5 năm
Từ Cao Đẳng lên Đại học 1 năm
Từ TC lên Đại học khoảng 2,5 năm

5. Hồ sơ đăng ký dự thi;
- Phiếu hồ sơ ( Do trường Kinh doanh v* Công nghệ phát h*nh )
- Bằng tốt nghiệp v* bảng điểm ( Nộp bản Photocopy )
- Ảnh 4 x 6 (gồm 4 cái)

6. Thời gian tổ chức ôn thi
Thời gian nh*n hồ sơ 15/9 đến 25/9/2012
Thời gian ôn t*p 1/10/2012
Thời giant hi dự kiến cuối tháng 10/ 2012

7. Bán v* nh*n hồ sơ;
Tại Trường Tư Thục Công Nghệ H* Nội
Số 19, Ngõ 90, Đường Nguyên Tuân, Qu*n Thanh Xuân H* Nội
Liên hệ trược tiếp A. Tùng phòng tuyển sinh
Sđt : 0976225136
Ghi Chú : Có gì chưa rõ gọi điện để được tư vấn