TRONG những năm tới, Gtel Mobile JSC đã xác định chiến lược phát triển với mục tiêu đưa công ty trở th*nh nh* cung cấp dịch vụ viễn thông di động Sim so dep lớn thứ tư tại Việt Nam trong vòng năm năm tới. Theo đó, t*p trung xây dựng thương hiệu mới trên cơ sở các sản phẩm v* dịch vụ đã được tạo dựng trong hơn ba năm qua để khẳng định v* phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách h*ng trong lĩnh vực viễn thông, tiếp tục phát triển đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ, cam kết bảo vệ lợi *ch của khách h*ng, những người đã v* đang đồng h*nh với Gtel Mobile JSC; xây dựng mô hình công ty cổ phần tinh gọn, năng động v* hoạt động có hiệu quả; đầu tư có trọng điểm phát triển các dịch vụ viễn thông, đưa ra những sản phẩm v* dịch vụ mang t*nh đột phá, có sức hút lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam để nhanh chóng tăng trưởng thị phần về mặt thuê bao tạo nền tảng cho việc tăng trưởng doanh thu.
Năm 1996, Sim so dep đầu số 099 đã được Tổng cục Bưu điện (nay l* Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp cho VNPT để cung cấp dịch vụ VSAT. Tuy nhiên, đến nay do VNPT không s* dụng hết đầu số n*y (khoảng 8-10 triệu Sim so dep ) nên Bộ đã cấp thêm cho 2 doanh nghiệp “dùng chung”.
Giữa tháng 11/2010, nhân viên tổng đ*i Beeline, thuộc Gtel Mobile đã gọi điện “tiếp thị” khách h*ng về đầu số mới 099. Theo Beeline, đầu số mới sẽ đưa v*o s* dụng trong tháng 12.

Nh* cung cấp dịch vụ viễn thông ảo Đông Dương Telecom cũng được sở hữu đầu số 099. Đơn vị n*y đã được trao giấy phép thiết l*p mạng v* cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất không băng tần mạng truy nh*p vô tuyến (MVNO) từ tháng 8/2009 nhưng tới thời điểm n*y vẫn chưa cung cấp dịch vụ ra thị trường.

Đầu số 099 được dân thạo Sim so dep
điện thoại cho l* đầu số đẹp nhất trong những đầu số có 10 chữ số (đầu số 09). Ch*nh vì v*y, các doanh nghiệp viễn thông cũng coi 099 l* đầu số đẹp, l* lợi thế để phát triển thuê bao.