Chưa bao giờ điện thoại cũng như Sim so dep của một nh* cung cấp dịch vụ viễn thông lại được người tiêu dùng cũng như các đại lý săn lùng nhiều đến mức phải xếp h*ng nhiều giờ liền để mua bằng được Sim phong thuy. Sức hút của "Tỷ phú" đã giúp cho Gtel Mobile JSC nhánh chóng phát triển thêm được hơn hai triệu thuê bao chỉ trong chưa đầy ba tháng kể từ khi tái hòa nh*p thị trường bắt đầu v*o tháng 10-2011. Hiện nay, Gtel Mobile JSC tiếp tục duy trì tăng trưởng thuê bao Sim so dep gia re hằng tháng.

Về nguồn nhân lực, công ty có ba chi nhánh. Trụ sở ch*nh được đặt tại H* Nội, Chi nhánh TP Ð* Nẵng v* Chi nhánh miền nam tại TP Hồ Ch* Minh.

Gtel Mobile JSC được tổ chức theo mô hình hiện đại, quản trị t*p trung. Các ban, phòng chuyên môn bao gồm: Văn phòng công ty, Ban Thương mại, Ban Kế hoạch v* đầu tư, Ban Kỹ thu*t, Ban Kế toán t*i ch*nh, Ban Công nghệ thông tin, Ban Nhân sự. Ban Giám đốc công ty bao gồm tổng giám đốc; hai phó tổng giám đốc; giám đốc các ban v* giám đốc các chi nhánh.

L* một doanh nghiệp mới trong thị trường viễn thông Sim gia re Việt Nam, nhưng Gtel Mobile JSC đã nh*n thức được tầm quan trọng v* trách nhiệm xã hội của công ty. Không chỉ t*p trung v*o các hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty luôn ưu tiên đáp ứng những yêu cầu của xã hội theo khả năng, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình.

Công ty luôn bảo đảm t*nh minh bạch trong hoạt động kinh doanh Sim so dep, tuân thủ pháp lu*t Việt Nam bằng việc đóng thuế đầy đủ, trả lương v* bảo đảm phúc lợi tốt nhất cho người lao động. Gtel Mobile JSC luôn quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện thu*n lợi về cả v*t chất, văn hóa v* tinh thần cho nhân viên l*m việc.

Hoạt động từ thiện như một nếp văn hóa đã v* đang được hình th*nh, duy trì v* phát triển trong công ty. Gtel Mobile JSC đã đồng h*nh với các doanh nghiệp v* các tổ chức ch*nh trị - xã hội để l*m tốt công tác n*y. Gtel Mobile JSC đã tổ chức khá nhiều hoạt động để ủng hộ đồng b*o miền trung bị thiên tai, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết t*t, có ho*n cảnh khó khăn. Công ty cũng ủng hộ nhân dân Nh*t Bản sau thảm họa động đất v* sóng thần.

Với khẩu hiệu "Live on the bright side", công ty mong muốn đem lại một tương lại tươi sáng cho mọi khách hang dùng Sim so dep. Ðồng thời, công ty cũng sẽ tham gia v*o các chương trình hoạt động xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Theo Simdeptructuyen.com