Công ty Gtel Mobile JSC Việt Nam được th*nh l*p ng*y 8-7-2008, hợp tác giữa Tổng công ty Viễn thông To*n cầu của Bộ Công an v* T*p đo*n VimpelCom thuộc Liên bang Nga. Gtel Mobile JSC l* công ty liên doanh chuyên cung cấp các dịch vụ Sim so dep thoại di động v* truyền số liệu trên công nghệ GSM/EDGE. Gtel Mobile JSC không chỉ l* một doanh nghiệp hoạt động vì mục đ*ch kinh tế đơn thuần m* còn bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ mục đ*ch giữ gìn an ninh tr*t tự chung.

Ðể triển khai hệ thống mạng GSM, Gtel Mobile đã s* dụng công nghệ hiện đại của các t*p đo*n viễn thông nổi tiếng h*ng đầu thế giới như: Alcatel Lucent, Ericsson, Huawei, Comverse, Avaya v* IBM.

Gtel Mobile JSC đã s* dụng thương hiệu "Beeline VN" kể từ khi th*nh l*p. Tới nay, bước đầu đã mang lại dấu ấn cho thị trường Sim so dep Việt Nam.

Bước sang năm 2012, do những thay đổi trong chiến lược phát triển của cổ đông So dep Vimpelcom, hai bên cổ đông đã thống nhất để T*p đo*n Vimpelcom không tiếp tục đầu tư v*o Việt Nam v* nhượng lại 100% cổ phần cho cổ đông Việt Nam.

Ðược sự phê duyệt của Ch*nh phủ v* các cơ quan Trung ương, ng*y 23-4-2012, Gtel Corp - cổ đông ch*nh của Gtel Mobile JSC đã mua lại 49% cổ phần của đối tác Vimpelcom trong liên doanh. Theo đó, Gtel Mobile JSC đã ch*nh thức trở th*nh một doanh nghiệp viễn thông Sim dep với 100% vốn của doanh nghiệp Việt Nam. Ðây được xem l* một sự kiện quan trọng để đưa Gtel Mobile JSC bước sang một giai đoạn mới phát triển trên thị trường viễn thông Việt Nam.

Về cơ sở hạ tầng kỹ thu*t, đến nay Gtel Mobile JSC đã xây dựng các trạm phát sóng BTS, bảo đảm phủ sóng trải rộng trên địa b*n 51 tỉnh, th*nh phố cả nước, nhất l* tại các tỉnh, th*nh phố lớn, các khu công nghiệp, khu vực các tỉnh miền nam nói chung v* khu vực đồng bằng sông C*u Long nói riêng. T*nh tỷ lệ phần trăm vùng phủ song Sim so đối với dân số đạt gần 60% dân số cả nước v* hơn 80% dân số tại khu vực miền nam.

Gtel Mobile JSC cũng đã xây dựng một hệ thống mạng lõi v* hệ thống t*nh cước thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 3 GPP v* Convergence Billing tiên tiến nhất hiện nay. Dung lượng hệ thống có thể phục vụ tới 10 triệu thuê bao Sim so dep hoạt động đồng thời. Hệ thống t*nh cước, hỗ trợ kinh doanh v* chăm sóc khách h*ng của Gtel Mobile JSC có thể nói rất tiên tiến trong kinh doanh viễn thông, đồng thời có thể phục vụ tốt khách h*ng trả trước (prepaid) v* trả sau (postpaid).