Chuyên TƯ VẤN - THIẾT KẾ - SẢN XUẤT - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ các trang thiết bị INOX d*nh cho nh* h*ng - khách sạn - trường học - công ty - nh* máy - x* nghiệp ...

Ng*nh nghề kinh doanh ch*nh:
- Sản xuất v* lắp đặt hệ thống thiết bị bếp công nghiệp
Bắt đầu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực "Cung cấp hệ thống thiết bị bếp công nghiệp", trong suốt quá trình l*m việc chúng tôi đã dần t*ch lũy đựoc kinh nghiệm trong dịch vụ "Cung cấp - Bảo h*nh - Bảo trì" các nh* ăn t*p thể,nh* h*ng khách sạn.
Cho đến nay, công ty Inox H* Minh đã vững v*ng v* tự tin trong lĩnh vực Cung cấp hệ thống thiết bị inox, các khu công nghiệp, nh* h*ng khách sạn, trường học, bệnh viện.