.TRƯỜNG Đ*I HỌC THƯ*NG M*I THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CAO ĐẲNG LÊN Đ*I HỌC NĂM 2012

trường ĐH Thương mại thông báo :theo quyết định của trường đại học thương mại thông báo tuyển sinh liên thông trung cấp,cao đẳng ch*nh quy lên đại học

1.Ng*nh Đ*o Tạo:
- Kế Toán.

2.Đối Tượng Tuyển Sinh:
- Hệ từ Trung Cấp lên Đại Học: Yêu cầu đã tốt nghiệp trung cấp hệ ch*nh quy đúng chuyên ng*nh khối ng*nh kinh tế v* đã qua thời gian l*m việc 2 năm trở lên t*nh từ ng*y tốt nghiệp đến ng*y đăng ký dự thi ( tốt nghiệp 2011 trở về trước ).
3.Thời Gian Đ*o Tạo:
- Hệ Trung Cấp lên Đại Học : 2,5 năm.

4.Môn Thi Tuyển Đầu V*o:

- HÓA,TOÁN v* NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
5.Thời Gian Ôn Thi v* Thi Tuyển:
- Thời Gian Ôn Thi: - 15/09/2012 đến 05/10/2012.
- Thời Gian Thi Tuyển: - 15/10/2012.
6.Hồ Sơ Đăng Ký Thi Tuyển:
- 1 bộ hồ sơ theo quy đinh của nh* trường.
- 1 bằng v* 1 bảng điểm photo công chứng .
- 4 ảnh 4x6.
- giấy khai sinh photo công chứng.

7.Địa Điểm Đăng Ký v* Mua Hồ Sơ:

-Phòng Tuyển Sinh
Số 19 - Ngõ 90 - Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - H* Nội.

Liên Hệ Mua & Nộp Hồ Sơ: 0978368603

cô linh (TP.Tuyển Sinh)

Emai:[email protected]
note:


Tạo Mọi Điều Kiện Tốt Nhất Để Các Bạn Có Kỳ Thi Đạt Hiệu Quả Cao Nhất.

- Sau Khi Tốt Nghiệp Sinh Viên Sẽ Nh*n Bằng Ch*nh Quy Của Trường Đại Học Thương Mại cấp.