Giá 390k
Giao dịch : To*n quốc
Xem thêm catalogue Oriflame tháng 9/2012 =>> Click here
Mua h*ng liên hệ :

ĐT : ÐT : 01212 6252 33 ( A.Linh )

Yahoo : oriflameboss - Website : www.OriflameBoss.Com