BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T*O CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG Đ*I HỌC THƯ*NG M*I Độc l*p - Tự do - **Hạnh phúc


TRƯỜNG Đ*I HỌC THƯ*NG M*I
THÔNG BÁO TUY?N SINH LIÊN <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthongtutrungcaplendhaihocthuongmaidot042012> THÔNG NĂM 2012
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG C?P <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthongtutrungcaplendhaihocthuongmaidot042012> LÊN Đ?I H?C <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthongtutrungcaplendhaihocthuongmaidot042012>
LIÊN THÔNG TỪ CAO Đ?NG <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthongtutrungcaplendhaihocthuongmaidot042012> LÊN Đ?I H?C <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthongtutrungcaplendhaihocthuongmaidot042012>

Trường Đại học Thương Mại tuyển sinh hệ Đ*o tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2012 như sau:

1. NGHÀNH ĐÀO T*O:
- Kế Toán
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung c?p, Cao đ?ng Ch*nh Quy ho?c T?i Ch?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthongtutrungcaplendhaihocthuongmaidot042012>
a. Th* sinh tốt nghiệp năm 2011 được tham gia dự thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB v* TB Khá)
b. Th* sinh TN năm 2012 đạt loại Khá được thi ngay, đạt loại TB hoặc TB Khá phải có xác nh*n 1 năm công tác
c. Th* sinh dự thi phải tốt nghiệp các ngh*nh thuộc nhóm Kinh Tế
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 Hệ TC lên ĐH : thi Toán, Anh, Nguyên Lý Kế toán
3.2 Hệ CĐ lên ĐH : thi Toán, Nguyên Lý Kế toán
4. HỒ S* TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nh* trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nh*n tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 4x6
- Giấy khai sinh
5. THỜI GIAN ĐÀO T*O:
5.1 Th* sinh tốt nghiệp từ năm 2009 trở về trước: Thời gian đ*o tạo 2,5 năm
5.2 Th* sinh tốt nghiệp năm 2010 - 2012: Thời gian đ*o tạo 3 năm (chia l*m 2 giai đoạn)
Giai đoạn 1: Đ*o tạo ho*n chỉnh kiến thức hệ Cao Đẳng: 1,5 năm
Giai đoạn 2: Đ*o tạo ho*n chỉnh kiến thức hệ Đại Học: 1,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Ch*nh Quy, bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Thương Mại cấp
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO T*O:
Sau khi thi v* có kết quả trúng tuyển, học sinh đăng ký địa điểm học theo nguyện vọng
Tại các cơ sở liên kết của Trường Đại học Thương Mại

7. THỜI GIAN NHẬN HỒ S*:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học khóa đ*o tạo liên thông nh* trường liên tục tiếp nh*n hồ sơ v*o các thời điểm khác nhau như sau:
Đợt 1:Nh*n hồ sơ từ 11/2011; Dự Kiến ôn t*p : 12/2011
Đợt 2:Nh*n hồ sơ từ 01/2012; Dự Kiến ôn t*p : 02/2012; Dự kiến thi tuyển: 03/2012
Đợt 3:Nh*n hồ sơ từ 03/2012; Dự Kiến ôn t*p : 04/2012
Đợt 4:Nh*n hồ sơ từ 05/2012; Dự Kiến ôn t*p : 06/2012; Dự kiến thi tuyển: 07/2012
Đợt 5:Nh*n hồ sơ từ 07/2012; Dự Kiến ôn t*p : 08/2012
Đợt 6:Nh*n hồ sơ từ 09/2012; Dự Kiến ôn t*p : 10/2012; Dự kiến thi tuyển: 11/2012
8. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ S*:

Phòng hợp tác liên kết tuyển sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nh* 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, H* Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Qu*n Ba Đình)

Mobile: 0979586174
Liên hệ: Thầy Tùng - Phụ Trách Tuyển sinh
………………………………………… ………………………………
Ghi chú:
- Thời gian học v*o các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ng*y T7, CN
- Tạo điều kiện thu*n lợi cho những sinh viên tham gia dự thi
- Tỷ lệ đỗ cao ~ 99% (Nếu học sinh đi ôn t*p đầy đủ)
Truy c*p: google.com.vn <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthongtutrungcaplendhaihocthuongmaidot042012> - Rồi nh*p: 0979586174 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tai-chinh-ngan-hang/lienthongtutrungcaplendhaihocthuongmaidot042012> (ấn Enter)

Ngo*i ra còn một số chương trình xét tuyển khác:

Xét tuyển cao đẳng Điện Lực năm 2012