HCM-Q5-GPS368 -quản lý xe xe máy giám sát h*nh trình xe máy, xe nouvo Dịch vụ=0đ mãi mãi
www.gps368.com <http://www.gps368.com>
-------------
GPS định vị, giám sát h*nh trình
Định vị xe mọi lúc mọi nơi
Giám sát con cái
Kiểm tra điểm dừng đổ
Xem lại lộ trình đã đi
Quản lý xe
Tìm lại xe sau khi bị mất
Quản lý lộ trình, điểm dừng đỗ, tốc độ.
Dùng cho XE MÁY, XE HONDA.
Giá = 1.800.000đ
----------------------
Ph* dịch vụ server GPS = 0đ, DÙNG MÃI MÃI.
Đã bao gồm ph* Simcard năm đầu tiên.
Chưa bao gồm ph* Simcard 10.000đ/tháng khách tự nạp bắt đầu từ năm 2.
KHÔNG CẦN ĐÓNG PHÍ DỊCH VỤ SERVER HÀNG NĂM.
-----------------------------
Truy c*p www.368gps.com <http://www.368gps.com> để dùng th*
Liên hệ:
493 An Dương Vương, Q5, TP.HCM
0937.888.333 - Lưu
-
HCM-Q5-GPS368 - Không đóng ph* h*ng năm GPS giám sát h*nh trình xe máy, xe nouvo Giá 800.000đ

Keyword
GIÁM SÁT TÀI SẢN MỌI LÚC MỌI N*I vấn đề cấp bách giám sát l* một giải pháp tối ưu {Thiết bị định vị GPS} hoạt động dựa trên 2 loại sóng một SIM điện thoại di động để nh*n không sợ hết PIN theo dõi Ghi lại lộ trình Có thể xem lại Được trang bị micro có chức năng nghe lén thiết bị GPS bị ngắt nguồn khỏi phương tiện v*n chuyển khi phát hiện có mối nghi ngờ điều kiện qua tin nhắn SMS GIAM SAT TAI SAN MOI LUC MOI NOI van de cap bach giam sat moi luc moi noi {Thiet bi dinh vi GPS} song ve tinh gui tin nhan SMS gan truc tiep vao trong xe lo trinh cua xe su dung may tinh ket noi internet o cac thoi diem trong qua khu su dung SIM dien thoai lap trong GPS khi xe da tat may de dam bao an toan tinh mang Chi co chu phuong tien GIÁM SÁT TÀI SẢN MỌI LÚC MỌI N*I vấn đề cấp bách giám sát l* một giải pháp tối ưu {Thiết bị định vị GPS} hoạt động dựa trên 2 loại sóng một SIM điện thoại di động để nh*n không sợ hết PIN theo dõi Ghi lại lộ trình Có thể xem lại Được trang bị micro có chức năng nghe lén thiết bị GPS bị ngắt nguồn khỏi phương tiện v*n chuyển khi phát hiện có mối nghi ngờ điều kiện qua tin nhắn SMS GIAM SAT TAI SAN MOI LUC MOI NOI van de cap bach giam sat moi luc moi noi {Thiet bi dinh vi GPS} song ve tinh gui tin nhan SMS gan truc tiep vao trong xe lo trinh cua xe su dung may tinh ket noi internet o cac thoi diem trong qua khu su dung SIM dien thoai lap trong GPS khi xe da tat may de dam bao an toan tinh mang Chi co chu phuong tien