H* Nội: cho thuê nh* ch*nh chủ, cho thuê phòng khép k*n - H* Nội, cho sinh viên thuê phòng khép k*n, 1,4tr, liên hệ ch*nh chủ : xem thông tin chi tiết tại đây