THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Đ*o tạo Đại học liên thông năm 2012
:

- Căn cứ Thông báo số 170/TB-BGDĐT ng*y 07 tháng 03 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 cho Trường Đại học Kinh danh Công nghệ H* nội
- Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BYT ng*y 26/05/2008 của Bộ giáo dục về việc hướng dẫn tuyển sinh đ*o tạo liên thông trình độ Đại học hệ ch*nh quy
Trường Đại học Kinh Doanh Công nghệ H* Nội thông báo tuyển sinh đ*o tạo liên thông năm 2012 như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO T*O
- Tổng chỉ tiêu: 500
- Ng*nh đ*o tạo:
1. - Ng*nh Kế toán
- Ng*nh Quản trị kinh doanh
- Ng*nh T*i Ch*nh Ngân H*ng
- Ng*nh công nghệ thông tin

1. Đ*o tạo Đại học liên thông từ trình độ Trung cấp
- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 350
- Thời gian v* hình thức đ*o tạo:
+ Liên thông ch*nh qui: 2.5 năm (học t*p trung)
2. Đ*o tạo Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng
- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 150
- Thời gian v* hình thức đ*o tạo:
+ Liên thông ch*nh qui: 1.5 năm (học t*p trung)
II. TIÊU CHUẨN DỰ THI
Công dân Việt Nam đang l*m việc đúng chuyên ng*nh v* trình độ đ*o tạo, có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp được đ*o tạo theo chương trình của Bộ giáo dục không quy định ng*nh nghề học .

III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
1. Ưu tiên về khu vực
Khu vực dự thi của mỗi th* sinh được xác định dựa v*o địa chỉ cơ quan nơi th* sinh đang l*m việc. Ưu tiên về khu vực thực hiện theo quy định hiện h*nh của Bộ Giáo dục v* Đ*o tạo.
IV. HỒ S* ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Hồ sơ dự tuyển chung
1.1. Một phiếu tuyển sinh (theo mẫu của Trường): Dán ảnh 4x6 v* đóng dấu giáp lai. Có xác nh*n đồng ý cho dự thi v* theo học của cơ quan nơi th* sinh đang l*m việc (đối với trường hợp l* hợp đồng lao động) v* cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên (đối với trường hợp l* công chức được cơ quan c* đi học)
1.3. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan đến quá trình học t*p:
- Bằng tốt nghiệp v* bảng điểm Cao đẳng hoặc Trung cấp
- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá tương đương..
1.4. Bốn ảnh cỡ 4x6, ảnh chụp không quá 6 tháng. Mặt sau ảnh có ghi đầy đủ họ tên, ng*y sinh, nơi sinh.
1.5. Hai phong bì dán tem thư v* ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của th* sinh.

Ghi chú:
- Nếu có nhu cầu, Sinh viên được xem xét chuyển đổi từ các ng*nh học trước đây sang các ng*nh tuyển sinh khác của Trường. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng ĐH ch*nh quy của Trường.
- Chương trình học thu*n tiện, đặc biệt cho người vừa học vừa l*m: 1) Học ban ng*y; 2) Học t*p trung các tối trong tuần từ tối thứ 2 đến tối thứ 6, hoặc; 3) Học tối thứ 6 v* cả ng*y thứ 7, chủ nh*t.
- Tỉ lệ đỗ cao nếu học ôn đầy đủ

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :
TRƯỜNG TƯ THỤC CÔNG NGHỆ HÀ NÔI
PHÒNG HỢP TÁC LIÊN KẾT TUYỂN SINH
Địa chỉ: Số 19 - Ngõ 90 - Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - H* Nội
Website: tuyensinhlienthong247.edu.com
Email: [email protected]
Hotline: 0936.573.555