CHIẾN THẦN ONLINE - Ra mắt máy chủ mới TYR

Thân ch*o các Chiến Binh,


Chiến Thần Online hoan hỉ thông báo tới các chiến binh, Chiến Thần Online sẽ tiếp tục ra mắt máy chủ mới:


Máy chủ mới

Tyr

10:00 ng*y 22.08.2012

Cùng với việc ra mắt máy chủ mới [COLOR="rgb(255, 0, 255)"]Tyr[/COLOR] l* chuỗi sự kiện Tân Thủ hấp dẫn. Đồng thời, máy chủ mới Tyr cũng sẽ áp dụng to*n bộ các sự kiện đang chạy bao gồm: Chiến Binh Quả Cảm, Online nh*n thưởng, ..
Tyr l* con trai của Odin, được mệnh danh l* thần của những tr*n đấu tay đôi, chiến thắng, v* h*o quang anh hùng với sức mạnh vô song, lòng dũng cảm v* trái tim bao dung.

Xem Chuỗi sự kiện tân thủ máy chủ Tyr tại đây.

Chúc các Chiến Binh nhanh chóng trinh phục được vinh quang của mình.

Trang chủ: http://chien.vn/

Chiến Thần Online
Bom tấn game di động