may chiet rot được thiết kế cho tay cầm từ nước mỏng đến sản phẩm độ nhớt cao, đặc biệt l* cho dẻo, sản phẩm tạo bọt trong dược phẩm, v* ng*nh công nghiệp công nghệ sinh học.
may chiet rot PLC kết hợp với hệ thống điều khiển m*n hình cảm ứng. Khối lượng chiết rót có thể dễ d*ng điều chỉnh

máy chiết rót, may chiet rot, máy chiết rót chất lỏng
máy chiết rót hệ thống đi l*m đầy ngăn chặn rò rỉ trong quá trình l*m đầy.
Bạn có thể chọn một loại, loại B, loại C cho phạm vi điền khác nhau.
máy chiết rót th*ch hợp trong các lĩnh vực của ng*nh công nghiệp dược phẩm, ng*nh công nghiệp ng*nh công nghiệp thực phẩm h*ng ng*y, v* ng*nh công nghiệp nông nghiệp. Chẳng hạn như bột deotergent, sữa bột,chất lỏng.....
máy chiết rót được l*m bằng thép không gỉ đầy đủ, có bằng chứng tham nhũng cao, dễ d*ng rõ r*ng, phù hợp với yêu cầu GMP