văn phòng minh th*nh l* cung cấp dịch vụ cho người nước ngo*i trong đó dịch vụ chuyển đổi bằng lái xe cho người nước ngo*i l* một dịch vụ được nhiều người nước ngo*i đánh giá cao.
L* người nước ngo*i, bạn có giấy phép lái xe ở nước ngo*i v* hiện tại bạn l*m việc v* cư trú tại Việt Nam với vai trò l* nh* đầu tư hoặc người lao động thì như v*y bạn đã đủ điều kiện xin cấp bằng lái xe Việt Nam theo quy định của pháp lu*t hiện h*nh. Babylon có thể giúp bạn để bạn có được giấy phép lái xe Việt Nam Những dịch vụ liên quan đển đổi bằng lái xe nước ngo*i sang bằng lái xe Việt Nam bao gồm:
- Tư vấn thủ tục xin chuyển đổi giấy phép lái xe lái xe nước ngo*i sang bằng lái xe Việt Nam;
- Dịch thu*t giấy phép lái xe nước ngo*i trước khi thực hiện chuyển đổi giấy phép lái xe cho người nước ngo*i
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp đổi giấy phép lái xe nước ngo*i theo quy định của pháp lu*t Việt Nam;
- Thực hiện thủ tục xin cấp chuyển đổi bằng lái xe quốc tế tại Sở giao thông v*n tải các tỉnh, th*nh phố trên to*n quốc.
- Nh*n giấy phép lái xe Việt Nam v* chuyển đổi cho người nước ngo*i. Để được cung cấp dịch vụ xin cấp đổi giấy phép lái xe xin quý khách h*ng liên hệ với Công ty Lu*t Babylon tại H* Nội v* TP Hồ Ch* Minh để được lu*t sư của chúng tôi tư vấn.
minh thanh mong nh*n được sự hợp tác của Quý khách h*ng
1.Đổi Giấy phép lái xe (hoặc bằng lái xe, sau đây viết tắt l* GPLX) của nước ngo*i cấp cho người nước ngo*i cư trú, l*m việc, học t*p d*i hạn tại Việt Nam:1.1. Người nước ngo*i cư trú, l*m việc, học t*p tại Việt Nam hoặc người nước ngo*i lái xe đăng ký nước ngo*i v*o Việt Nam với thời gian từ 3 tháng trở lên, có GPLX quốc tế hay quốc gia (do nước ngo*i cấp) còn giá trị s* dụng, nếu có nhu cầu lái xe đăng ký nước ngo*i v*o Việt Nam phải l*m thủ tục xin đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam.
1.2. Hồ sơ thủ tục xin đổi GPLX gồm:
a. Đơn xin đổi GPLX (theo mẫu quy định) có xác nh*n của thủ trưởng cơ quan quản lý người nước ngo*i tại Việt Nam (do Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc Bộ Ngoại Giao, Cơ quan trực thuộc ch*nh phủ, Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Sở Kinh Tế Đối Ngoại các Tỉnh, Th*nh phố, Văn phòng đại diện nước ngo*i, Tổng giám đốc các X* nghiệp liên doanh, X* nghiệp có 100% vốn nước ngo*i, Thủ trưởng cơ quan nơi người nước ngo*i l*m việc, học t*p).
b. Bản photocopy GPLX nước ngo*i.
c. Bản dịch GPLX nước ngo*i ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thu*t của cơ quan công chứng Nh* nước hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam m* người dịch l*m việc, v* đóng dấu giáp lai với bản photocopy GPLX.
d. Bản photocopy hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên v* ảnh người được cấp, thời hạn s* dụng v* trang thị thực nh*p cảnh v*o Việt Nam) hoặc photocopy chứng minh thư (ngoại giao hoặc công vụ) do Bộ Ngoại Giao Việt Nam cấp. Đối với đối tượng thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được hưởng ưu đãi miễn trừ phải có thêm giấy giới thiệu theo mẫu quy định của Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại Giao.
e. 03 ảnh m*u cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh thư.
g. Khi nộp hồ sơ thủ tục xin đổi GPLX, phải xuất trình GPLX nước ngo*i v* hộ chiếu (hoặc chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp) để đối chiếu với hồ sơ.
1.3 Thời hạn s* dụng GPLX Việt Nam đổi phù hợp với thời hạn s* dụng GPLX nước ngo*i nhưng không vượt quá thời hạn quy định của GPLX Việt Nam.
1.4 Không nh*n hồ sơ xin đổi nếu GPLX xin đổi đã hết giá trị s* dụng, hoặc có biểu hiện tẩy xóa rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX, hoặc có sự khác biệt về nh*n dạng.
1.5 Trường hợp GPLX quốc tế hay quốc gia cấp cho người nước ngo*i được lái nhiều hạng xe khác nhau thì được đổi lấy GPLX tương ứng của Việt Nam.
1.6 Hồ sơ xin đổi GPLX của người nước ngo*i được lưu giữ tại cơ quan đổi GPLX (Cục ĐBVN hoặc Sở GTVT, GTCC) gồm các t*i liệu ghi ở các điểm a, b, c, d, e mục 1.2 trên đây.
1.7 Nếu đổi GPLX lần tiếp theo, phải có các t*i liệu như quy định tại các điểm a, d, e, g mục 1.2 trên.
1.8 Nếu cần chuyển GPLX được cấp đến địa phương khác thì cơ quan quản lý GPLX l*m giấy di chuyển quản lý kèm theo hồ sơ lái xe chuyển đến cơ quan quản lý GPLX nơi di chuyển đến.
2. Đổi GPLX cho khách du lịch nước ngo*i lái xe đăng ký nước ngo*i v*o Việt Nam:
2.1 Khách du lịch nước ngo*i lái xe đăng ký nước ngo*i v*o du lịch Việt Nam, có GPLX quốc tế hay quốc gia (do nước ngo*i cấp) còn giá trị s* dụng, nếu có nhu cầu lái xe phải l*m thủ tục xin đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam.
2.2 Hồ sơ thủ tục xin đổi giấy phép lái xe bao gồm các loại t*i liệu quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g mục 1.2 trên đây.
2.3 Trường hợp khi đăng ký v*o du lịch, khách chưa có điều kiện xuất trình hộ chiếu v* GPLX nước ngo*i, khi đổi GPLX có thể căn cứ v*o danh sách xuất nh*p cảnh của Bộ Công An v* bản dịch GPLX (kèm theo bản photocopy GPLX nước ngo*i) l*m sẵn GPLX cho số người đăng ký. GPLX chỉ được cấp cho những người thực sự v*o Việt Nam sau khi đã đối chiếu GPLX nước ngo*i v* hộ chiếu. Thời hạn cấp GPLX phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam (từ khi nh*p cảnh đến khi xuất cảnh) nhưng không vượt quá thời hạn quy định của GPLX Việt Nam.
2.4 Hồ sơ xin đổi GPLX của người nước ngo*i được lưu giữ tại cơ quan đổi GPLX gồm các t*i liệu ghi ở các điểm a, b, c, d, e mục 1.2 trên đây.
2.5 Các Sở GTVT - GTCC khi đổi GPLX cho người nước ngo*i h*ng tháng phải báo cáo về Cục ĐBVN.