Chuyên TƯ VẤN - THIẾT KẾ - SẢN XUẤT - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ các trang thiết bị INOX như tu nau com cong nghiep- san xuat tu nau com cong nghiep d*nh cho nh* h*ng - khách sạn - trường học - công ty - nh* máy - x* nghiệp ...
Ng*nh nghề kinh doanh ch*nh:
- Sản xuất, he thong bep an cong nghiep
Bắt đầu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực "Cung cấp hệ thống thiet bi bep cong nghiep - bep nha hang khach san", trong suốt quá trình l*m việc chúng tôi đã dần t*ch lũy đựoc kinh nghiệm trong dịch vụ "Cung cấp - Bảo h*nh - Bảo trì" các bep an cong nghiep- tu nau com cong nghiep cho các nh* ăn t*p thể,nh* h*ng khách sạn.
Cho đến nay, công ty Inox H* Minh đã vững v*ng v* tự tin trong lĩnh vực Cung cấp he thong bep cong nghiep - he thong thiet bi inox , các khu công nghiệp, nh* h*ng khách sạn, trường học, bệnh viện.