Nhân ng*y lễ Vu Lan siêu thị ông b* xin trân trọng g*i đến qu* vị khách h*ng chương trình khuyến mãi lớn khi khách h*ng mua linh chi nhân sâm tại siêu thị ông b*.

I/
II/

Chương trình áp dụng Với tất cả khách h*ng gọi điện v* đặt h*ng qua hotline: 01639 783 783 v* mua sắm tại Siêu thị ông b* số 65 Sơn Tây - Kim Mã - Ba Đình - H* Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ tổng đ*i chăm sóc số. 1900. 6859


tag:Sữa cho người gi*,Điện thoại cho người gi*,Dinh dưỡng cho người gi*,qu* tặng cho người gi*,quần áo cho người gi*,dinh dưỡng cho người cao tuổi,