máy chiết rót | may chiet rot
Các bộ ph*n của máy chiết rót l*m bằng thép không gỉ v* nguyên liêu không độc hại vỡ thế nó đáp ứng được yêu cầu về an to*n thực phẩm. S* dụng chương trình điều khiển điện t* tự động theo dõi đầu v*o đầu ra trong quá trình chiết

May chiet rot có cấu trúc hợp lý đơn giản, đơn giản, dễ hiểu, độ ch*nh xác cao.
may chiet rot v*t liệu xúc được s* dụng 316 v*t liệu inox chất lượng cao, phù hợp với các yêu cầu GMP.
may chiet rot máy chiết rót điền khối lượng v* tốc độ của điền có thể tùy ý quy định, l*m đầy độ ch*nh xác cao
.